Наукова бібліотека НУК ім. адм. Макарова систематично організовує заходи з популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів освіти різного рівня. Так, нещодавно Катериною Білоножко, бібліотекарем 1 категорії, координаторкою групи сприяння академічній доброчесності в НУК ім. адм. Макарова було проведено онлайн-лекцію для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії І року підготовки за темами: «Основи інформаційної культури. Бібліотечно-бібліографічні знання» та «Академічна доброчесність: курс для здобувачів освіти».

Під час онлайн-лекції було акцентовано увагу слухачів на спільні для різних освітніх програм можливості доступу до наукової інформації, які надає Наукова бібліотека, зокрема:

– додаткові пошукові можливості електронного каталогу;

– використання найактуальніших видань для пошуку (зокрема, статей) у наукометричних базах даних – Web of Science та Scopus (деталі користування на сайті Наукової бібліотеки у розділі «Передплачені бази даних»);

– пошук повних текстів видань у спеціалізованих базах даних (наприклад, електронних ресурсах на платформі Research4Life; БД ScienceDirect, Springer Nature, JSTOR Archive Journals).

На зустрічі  аспірантам було надано докладну та структуровану інформацію про створення профіля дослідника (ResearsherID; Orcid; Google Академія).

Обговорювались також різні важливі аспекти, пов’язані з поняттям «Академічна доброчесність» і тим, як бібліотека сприяє її підтримці. Лекція включала в себе питання поширення принципів доброчесності в академічних спільнотах; коли та як спільноти відповідають фундаментальним цінностям та дотримуються інституційних практик. Адже, якщо освітні установи в суспільстві дотримуються моральних та соціальних стандартів, вони сприяють формуванню міцної громадянської культури в цілому суспільстві.

Наукова бібліотека завжди готова надати допомогу у пошуку джерел, консультації з питань правильного форматування цитат і посилань, а також у дотриманні стандартів академічної чесності при написанні наукових робіт.

Важливо зазначити, що кожен аспірант(-ка) може скористатися можливістю продовжити співпрацю через індивідуальне консультування, яке відображає відкритість та готовність фахівців  бібліотеки. Це надає майбутнім науковцям можливість отримати необхідну підтримку у своєму науковому розвитку.

Наукова бібліотека – це ваш надійний партнер у наукових дослідженнях та навчанні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.