Наукова бібліотека про академічну доброчесність у наукових дослідженнях

Наукова бібліотека НУК ім. адм. Макарова систематично організовує заходи з популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів освіти різного рівня. Так, нещодавно Катериною Білоножко, бібліотекарем 1 категорії, координаторкою групи сприяння академічній доброчесності в НУК ім. адм. Макарова було проведено онлайн-лекцію для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії І року підготовки за […]