Книжково-ілюстративна виставка
“Шлях довжиною у століття: НУК ім. адм. Макарова 1920 – 2020”

2020-й рік – ювілейний для Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Нашій Альма-матер виповнюється 100 років. Вклад МКІ-УДМТУ-НУК у розвиток освіти, науки та виробництва за 100 років існування важко переоцінити: тисячі талановитих випускників, видатні науковці; підручники, посібники та монографії, за якими навчаються студенти у багатьох куточках світу!

Виставка “Шлях довжиною у століття: НУК 1920 – 2020″, яка експонується у відділі обслуговування користувачів Наукової бібліотеки у Машинобудівному навчально-науковому інституті, має на меті ознайомити користувачів з невеликою, але вагомою частиною величної наукової та педагогічної спадщини вчених університету, яка зберігається у фонді відділу.

Видання на електронних носіях, монографії іноземними мовами, підручники сучасних вчених Г. Ф. Романовського, В. М. Горбова, С. І. Сербіна та багатьох інших стоять на виставці поряд з працями їх наукових керівників – вчених минулих років В. М. Бузника, О. І. Голубченка, В. В. Лаханіна, Т. Є. Епельмана, О. Я. Іпатенка та інших.

Також на виставці представлено ретроспективу збірників наукових праць МКІ-УДМТУ-НУК, матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій.

Родзинкою виставки є одне з найперших видань “Трудов Николаевского кораблестроительного института” – випуски 1934 року, де надруковані прижиттєві статті перших професорів, які фактично були засновниками Миколаївського кораблебудівного інституту – В. В. Цехановича (1876 – 1942 рр.), М. С. Бритмана (1874 – 1942 рр.), викладачів та аспірантів тих років.

Повага та гордість за свою Альма-матер – саме ці почуття викликають матеріали, представлені на виставці.

Сімоненко Н. Є.,
завідуюча відділом обслуговування користувачів НБ
у МННІ НУК ім. адм. Макарова

Виставка літератури до 70-річчя від дня народження професора Миколи Івановича Радченка

Виставка літератури “Здобутки у науковій діяльності та підготовці кваліфікованих кадрів професора Миколи Івановича Радченка” (до 70-річчя від дня народження) експонується у читальному залі відділу обслуговування Наукової бібліотеки Машинобудівного навчально-наукового інституту.

Завідувач кафедри кондиціювання та рефрижерації НУК імені адмірала Макарова доктор технічних наук, професор Микола Іванович Радченко – відомий вчений у галузі систем кондиціонування та холодильної техніки, академік Міжнародної академії холоду, автор 500 наукових статей і опублікованих доповідей на міжнародних конференціях.

Заслужений винахідник України Микола Іванович має 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Однак особлива гордість вченого – це його учні. Професор М. І. Радченко підготував 11 кандидатів технічних наук, багато його учнів стали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Родзинкою виставки стали дипломи переможців різних років, які ілюструють наукові досягнення студентів, здобуті під керівництвом професора Миколи Івановича Радченка.

Сімоненко Н. Є.,
завідуюча відділом обслуговування
користувачів НБ у МННІ НУК ім. адм. Макарова

Літературно-документальна виставка
«Винахідник, науковець, педагог»

Літературно-документальна виставка «Винахідник, науковець, педагог», яку запропонував своїм читачам відділ обслуговування користувачів Наукової бібліотеки у Машинобудівному навчально-науковому інституті НУК ім. адм. Макарова, присвячена 55-річчю Олександра Костянтиновича Чередніченка, кандидата технічних наук, доцента кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики, докторанта, члена Вченої ради НУК та Вченої ради МННІ, члена ради Миколаївського морського ліцею ім. професора М. Александрова.

На виставці представлені наукові та навчально-методичні розробки вченого, публікації у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, монографії, навчальні посібники (три з яких з грифом МОНУ). Доказом визнаного таланту молодого вченого є, представлені окремим розділом виставки, 80 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, що належать Олександру Костянтиновичу. Саме завдяки цій роботі О. К. Чередніченко отримав звання Заслужений винахідник України.

Сімоненко Н. Є.,
завідуюча відділом обслуговування
користувачів НБ у МННІ НУК ім. адм. Макарова

Персональна виставка
“Наукова, інноваційна та педагогічна діяльність
професора Г. Ф. Романовського”

Персональну виставку “Наукова, інноваційна та педагогічна діяльність професора Г. Ф. Романовського” співробітники відділу обслуговування користувачів Наукової бібліотеки у Машинобудівному навчально-науковому інституті НУК ім. адм. Макарова підготували з нагоди 80-річного ювілею відомого вченого в галузі енергомашинобудування, професора кафедри турбін, доктора технічних наук, ректора МКІ–УДМТУ–НУК (1993-2008 рр.).
Георгій Федорович Романовський – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, засновник і Президент (1996 – 2008 рр.) Академії наук суднобудування України. Під його керівництвом захищено 27 кандидатських та докторських дисертацій. У переліку його наукових праць більш ніж 395 найменувань, серед яких 8 підручників з грифом МОН, 6 монографій, 42 навчальні та довідкові посібники, 50 патентів на винаходи.
Значним доробком професора Г. Ф. Романовського разом із колективом вчених є підготовка 7 томів офіційного видання “Правил класифікації та побудови морських суден Регістру судноплавства України”, з яким можна ознайомитися на виставці.
Загалом на виставці представлено понад 80 видань з фонду відділу, окрім монографій та навчально-методичної літератури, представлені доповіді на Міжнародних науково-технічних конференціях, збірники наукових праць МКІ–НУК, публікації вченого у фахових наукових виданнях. Експозиція книжкової виставки до ювілею відомого вченого Г. Ф. Романовського – це вклад Наукової бібліотеки у популяризацію його наукової діяльності.

Сімоненко Н. Є.,
завідуюча відділом обслуговування
користувачів НБ у МННІ НУК ім. адм. Макарова

Виставка літератури
“Науково-технічна діяльність професора В.В.Алексієнка”

Виставка літератури “Науково-технічна діяльність професора В.В.Алексієнка”, яка експонується у читальному залі відділу обслуговування Наукової бібліотеки у Машинобудівному навчально-науковому інституті, присвячена 80-річчю від дня народження відомого вченого у галузі суднового машинобудування, кандидата технічних наук, професора, завідувача кафедри механіки і конструювання машин МННІ НУК імені адмірала Макарова. Валерій Валентинович має 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Він – автор більш ніж 50 наукових статей і навчальних посібників, у т.ч. 2-х навчальних посібників, рекомендованих МОН України. Зараз В.В.Алексієнко знаходиться на заслуженому відпочинку.
Нажаль, в умовах карантину багато студентів не мали змоги ознайомитися з виставкою, але співробітники інституту відвідали виставку та згадали свого колишнього колегу та наставника з повагою та теплом.

Сімоненко Н.Є.,
завідуюча відділом обслуговування
користувачів НБ у МННІ НУК ім. адм. Макарова

Участь фахівців НБ НУК ім. адм. Макарова в
обговоренні проєкту Закону України
«Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Фахівці Наукової бібліотеки НУК ім.адм.Макарова взяли участь в обговоренні проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу» (нова редакція), яке проходило 20 травня у форматі онлайн-конференції. Презентація законопроєкту відбулась за ініціативою Міністерства культури та інформаційної політики України з метою роз’яснення ключових положень та надання відповідей на найпоширеніші запитання бібліотечних фахівців. Проєкт розроблено у зв’язку з необхідністю впорядкування на законодавчому рівні бібліотечної сфери, приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів та забезпечення громадян якісними бібліотечними послугами.
Даний законопроєкт – результат трирічної роботи провідних фахівців бібліотечної сфери України. До складу робочої групи, яка розробляла проєкт, долучались експерти ВГО Українська бібліотечна асоціація, зокрема Президентка Оксана Бруй та член Президії, керівник Секції університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації Олег Сербін.
Проєкт нової редакції закону презентувала Наталія Розклупа, заступник генерального директора з наукової роботи Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Спікером презентації була Оксана Бруй. Модерувала захід – Вероніка Селега, Генеральний директор Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, співзасновниця ГО «Бібліотека майбутнього».

Під час презентації Наталія Розклупа докладно зупинилась на ключових моментах даного проєкту закону, серед яких: оновлення термінології, класифікації та функцій бібліотек відповідно до міжнародних стандартів та Маніфесту IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions та UNESCO; стандартизація відповідно до міжнародних норм; узгодження норм щодо створення, реорганізації та ліквідації бібліотек; якісне збереження бібліотечних фондів; створення Державного реєстру книжкових пам’яток; створення Національної електронної бібліотеки; децентралізація бібліотек; соціальний захист бібліотечних працівників тощо.

На завершенні презентації доповідачка відповіла на численні запитання фахівців бібліотек України стосовно даного законопроєкту.
Обговорення нової редакції закону серед професійна спільноти, громадськості, представників органів державної влади усіх рівнів триває до 5 червня.

Бєлодєд О. В.,
завідуюча відділом бібліотечного маркетингу,
інноваційної та методичної роботи НБ НУК ім. адм. Макарова

Онлайн конференція «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19»

Співробітники Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова взяли участь у онлайновій конференції «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19», яка відбулась 19 травня 2020 р. Конференція була організована ВГО Українська бібліотечна асоціація та Українським інститутом книги. Модератором конференції виступила О. М. Бруй, президентка Української бібліотечної асоціації, директорка Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».
В програмі конференції пройшли три сесії:
Сесія 1. Безпека користувачів та бібліотекарів: умови виходу з карантину.
Сесія 2. Сервіси бібліотек у дистанційному режимі.
Сесія 3. Процедури відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 р.
Під час першої сесії змістовними і дуже корисними були виступи Марини Адаменко, головної бібліотекарки Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого і Олени Шматько, завідувачки науково-методичним відділом Львівської обласної наукової бібліотеки, які поділилися досвідом своїх установ про роботу бібліотек під час карантину та забезпечення безпеки користувачів і бібліотекарів.
Під час другої сесії було розглянуто діяльність і сервіси бібліотек у дистанційному режимі. Ірина Бірюкова, генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки, проаналізувала цифрові ресурси й віртуальні сервіси бібліотек України у розвитку культури, науки, освіти під час пандемії.
Вікторія Агаркова, директорка Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, і Світлана Моісєєва, директорка Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки, розповіли про досвід своїх бібліотек та бібліотек своїх територіальних громад щодо онлайн роботи під час карантину.
Про цифрові продукти Українського інституту книги (УІК) для бібліотек розповів Юрій Марченко, начальник відділу підтримки книговидання УІК.
Третю сесію було присвячено процедурі відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 р. Про Проєкт Українського інституту книги та пропозиції бібліотек під час громадського обговорення розповів Юрій Марченко, начальник відділу підтримки книговидання УІК.
Висловлюємо велику подяку Українській бібліотечній асоціації та всім учасникам конференції за змістовну актуальну розмову про діяльність бібліотек України під час пандемії COVID-19.

Корольова Т.Д ,
завідуюча ЕЧЗ НБ НУК ім. адм. Макарова

Виставка
«З ім’ям Тараса Шевченка у боротьбі за Україну».

Щороку у березні українці вшановують пам’ять великого Кобзаря, патріота України, славного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка.

До цієї дати 3 березня у відділі обслуговування користувачів Навчально-наукового гуманітарного інституту та Факультету морського права Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова відбулася презентація виставки «З ім’ям Тараса Шевченка у боротьбі за Україну».

Відкрила виставку завідуюча відділом обслуговування І. В. Кузнецова короткою інформацією про життя Тараса Шевченка, присвячене служінню українському народові, та про його творчість, що пронизана гарячою любов’ю до рідного краю.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри теорії та основ олімпійського спорту, шевченкознавець І.Б. Марцінковський продовжив захід цікавою розповіддю про історичний досвід використання різними за ідеологічними переконаннями силами поетичної спадщини та біографічної долі Тараса Шевченка.

Із заключним словом виступив директор Навчально-наукового гуманітарного інституту, кандидат історичних наук, доцент О.В. Бобіна підкресливши, що Тарас Шевченко цілком справедливо посідає перше місце серед ВЕЛИКИХ УКРАЇНЦІВ і є візитною карткою України.
Усі присутні із цікавістю ознайомилися з представленими на виставці матеріалами з особистої колекції І.Б. Марцінковського – оригіналами та копіями документів, репринтними книжковими виданнями, світлинами, плакатами, предметами художньої металопластики, поштовими марками, конвертами …

Наукова бібліотека щиро дякує І.Б. Марцінковському за люб’язно наданий матеріал, цікаву, змістовну розповідь та сподівається на подальшу співпрацю.
Виставка працюватиме 3 – 6 березня.

Гординець С.Ю.,
бібліотекар I категорії.

Година історії
«Архітектор І. Є. Старов: життєвий та творчий шлях»

26 лютого співробітники абонементу молодших курсів Машинобудівного навчально-наукового інституту, Навчального-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проєктами, Факультету екологічної та техногенної безпеки Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова підготували та провели для студентів та співробітників університету годину історії «Архітектор І. Є. Старов: життєвий та творчий шлях», присвячену 275-річчю від дня народження І.Є.Старова (1745-1808), одного з перших архітекторів м. Миколаєва. Метою заходу стало ознайомлення студентів з історією та архітектурою м. Миколаєва.

Під час заходу студенти дізнались про те, що І.Є.Старов, відомий архітектор, академік, професор Петербурзької академії мистецтв, спроєктував головну міську площу м.Миколаєва, Адміралтейський собор, будинок магістрату, крамниці Молдованського будинку та інші об’єкти. На його честь названа вулиця «Архітектора Старова» в мікрорайоні Північний м. Миколаєва.

Огляду життєвого та творчого шляху відомого архітектора була присвячена цікава розповідь бібліотекаря І категорії Л. Б. Афанасьєвої, доповнена презентацією «Архітектор ХVIII століття Іван Єгорович Старов». Завідуюча сектором Г. В. Костюк доповнила інформаційну картину заходу презентацією на тему: «Архітектура Миколаєва у стилі класицизму».

До уваги учасників заходу була представлена книжково – ілюстративна виставка «Архітектор І. Є. Старов в історії Миколаєва», на якій була представлена література присвячена історії Миколаєва, архітектурі старого міста. Також присутні переглянули фільм «Зодчий Иван Егорович Старов». Тож учасники зустрічі мали чудову нагоду дізнатись про цікаві факти, пов’язані з біографією І.Є. Старова.

На завершення заходу гостей частували чаєм та кавою. Студенти подякували працівникам бібліотеки за цікавий та пізнавальний екскурс в історію нашого міста.

Афанасьєва Л. Б.,
бібліотекар І категорії
відділу обслуговування користувачів
НБ НУК ім. адм. Макарова

Семінар-тренінг
«Академічна доброчесність та електронні ресурси для науки і освіти»

20 лютого в Електронному читальному залі НБ НУК ім. адм. Макарова відбувся семінар-тренінг «Академічна доброчесність та електронні ресурси для науки і освіти». На семінарі були присутні науковці та викладачі Факультету морського права, Факультету економіки моря, Факультету морської інфраструктури, Машинобудівного навчально-наукового інституту, Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами.

Програма семінару складалася з двох блоків. Під час першого – завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом М. С. Жигалкіна виступила з інформацією «Академічна доброчесність в університеті. Перевірка робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів». В презентації вона розповіла про значення академічної доброчесності, загальні принципи її забезпечення, власний досвід в цьому питанні, нормативну та організаційну підтримку заходів щодо запобігання академічному плагіату в НУК ім. адм. Макарова; про співпрацю нашого університету з компанією «Unicheck Україна» та польською компанією «Плагіат» (система «Strike Plagiarism» ), які надають онлайн-послуги з перевірки текстових документів на наявність запозичень; охарактеризувала проблему встановлення оптимального рівня оригінальності тексту і допустимої частки текстових запозичень з урахуванням виду текстових робіт студентів.

Під час свого виступу М. С. Жигалкіна наголосила на більш активному розміщенні матеріалів в Інституційному репозитарії НУК eIR NUOS з метою представлення наукового, навчального доробку дослідників університету у вільному доступі та можливості використання електронних ресурсів в освітньому та науково-дослідницькому процесах.

Другий блок був присвячений електронним ресурсам для науки та освіти. В ньому завідуюча Електронним читальним залом Т.Д. Корольова представила інформацію «Електронні ресурси для науки і освіти: електронні колекції наукової періодики та бази даних провідних видавництв світу в НУК ім. адм. Макарова».

Вона ознайомила учасників семінару з електронними колекціями наукової періодики та базами даних провідних видавництв світу, користування якими здійснюється в НУК ім. адм. Макарова. Це, насамперед, наукометричні БД Scopus і Web of Science, повнотекстові ресурси відомого міжнародного видавництва Springer Nature, колекція JSTOR Archive Journals електронної бібліотеки JSTOR, колекція журналів Wiley Full Journal Collection видавництва Wiley, психологічна БД APA’s PsycTherapy, яка є частиною платформи EBSCOhost.

Завідуюча Електронним читальним залом детально розповіла про ключові характеристики та особливості пошуку інформації в усіх перелічених ресурсах, основу яких становлять якісні рецензовані наукові журнали від авторитетних світових постачальників наукової інформації.

Під час семінару фахівці бібліотеки відповіли на багаточисельні запитання учасників заходу.
З питань консультацій чи проведення тренінгів щодо академічної доброчесності, електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних видавництв світу запрошуємо звертатися до Інформаційно-бібліографічного відділу (ауд. 651) та Електронного читального залу НБ НУК ім. адм. Макарова (ауд. 547).

Корольова Т.Д.,
завідуюча ЕЧЗ НБ НУК ім.адм.Макарова

Семінар-тренінг «Електронні ресурси для науки і освіти: електронні колекції наукової періодики та бази даних провідних видавництв світу в
НУК ім. адм. Макарова»

У рамках заходів системи підвищення професійної компетентності фахівців Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова 14 і 17 лютого в Електронному читальному залі (ЕЧЗ) відбувся семінар-тренінг «Електронні ресурси для науки і освіти: електронні колекції наукової періодики та бази даних провідних видавництв світу в НУК ім. адм. Макарова». Модератор семінару-тренінгу – завідуюча ЕЧЗ Т. Д. Корольова.

Головна мета семінару – ознайомити всіх співробітників бібліотеки з електронними колекціями наукової періодики та базами даних провідних видавництв світу, користування якими здійснюється в НУК ім. адм. Макарова. Це, насамперед, наукометричні БД Scopus і Web of Science, повнотекстові ресурси відомого міжнародного видавництва Springer Nature, колекція JSTOR Archive Journals електронної бібліотеки JSTOR, колекція журналів Wiley Full Journal Collection видавництва Wiley, психологічна БД APA’s PsycTherapy, яка є частиною платформи EBSCOhost.

Модератор семінару-тренінгу Т. Д. Корольова детально розповіла про ключові характеристики та особливості пошуку інформації в усіх перелічених ресурсах, основу яких становлять якісні рецензовані наукові журнали від авторитетних світових постачальників наукової інформації.

Також під час семінару було приділено увагу повнотекстовим електронним колекціям книг видавництва «Центр навчальної літератури», доступ до яких у НУК ім. адм. Макарова триває з 2009 р. На початок 2020 року доступно майже 1300 книг за темами: аудит, бухгалтерський та кадровий облік; фінанси; економіка; менеджмент; маркетинг; правова література; гуманітарні науки; природничі та технічні науки.
З метою закріплення отриманих теоретичних знань слухачі виконали індивідуальні практичні завдання.

Нагадуємо, що відповідно до наказу МОН України від 27 лютого 2019 року №269 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних» за кошти держбюджету Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова надано доступ до наукометричних БД Scopus та Web of Science одночасно.

Звертаємо Вашу увагу на те, що доступ до баз даних відкрито до червня 2020 року з можливим подальшим продовженням цього терміну.

З питань консультацій та проведення тренінгів щодо електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних видавництв світу запрошуємо звертатися до Електронного читального залу НБ НУК ім. адм. Макарова (ауд. 547).

Корольова Т.Д.,
завідуюча ЕЧЗ НБ НУК ім. адм. Макарова

Книжкова виставка “Любов – формула життя”

Вже традиційно, 14 лютого студенти Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки (НН ІАЕ) НУК ім. адм. Макарова долучаються до щорічного святкування Дня святого Валентина. Це чудове романтичне свято, коли в душах закоханих розпускаються квіти любові, а в серцях звучить мелодія весняного пробудження. Недарма його відзначають напередодні весни, пори року, коли почуття прокидаються разом із природою, стають ще сильнішими.
З нагоди свята відділ обслуговування користувачів Наукової бібліотеки у НН ІАЕ організував та презентував студентам оформлену у романтичному стилі книжкову виставку “Любов – формула життя”.
Взагалі, в холі інституту панувала святкова атмосфера: всіх зустрічали активісти профкому, студенти дарували один одному «валентинки», проводили цікаві конкурси, дарували дівчатам солодощі.
Тож, щиро бажаємо всім чистих, великих, світлих почуттів. Нехай кожна мить буде наповнена Любов’ю!

Олейниченко В. М.,
завідуюча відділом обслуговування
НБ в НН ІАЕ
НУК ім. адм. Макарова

14 лютого – Міжнародний день дарування книг

“Прийми у дар, моя Бібліотеко!” – саме таку назву має виставка книг з дарчими написами, яка експонується у читальній залі відділу обслуговування Наукової бібліотеки у Машинобудівному навчально-науковому інституті НУК ім. адм. Макарова. Книги, які власноруч підписав автор або небайдужий дарувальник, є безперечним надбанням кожної бібліотеки. Такі автори, як Ю.С. Крючков, В.М. Горбов, В.С. Наливайко, Є.Г. Певзнер, В.С. Крутіков, інші науковці та випускники інституту назавжди залишили свої добрі побажання бібліотеці та читачам.

Мельникова Н.Є.,
завідуюча відділом обслуговування користувачів
НБ у МННІ НУК ім. адм. Макарова

Наукова бібліотека – з нагоди засідання
Ради морського порту «Миколаїв»

29 січня у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова відбулося планове засідання Ради морського порту «Миколаїв». Першочерговим завданням університету є підготовка кваліфікованих кадрів, які відповідають сучасним вимогам ринку праці. Наш університет в цьому досяг високого рівня, завдяки постійній тісній співпраці з портовим бізнесом. Тому майданчиком для об’єднання усіх представників портового бізнесу став Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Наукова бібліотека університету також взяла участь у цьому заході. Співробітниками бібліотеки було організовано розгорнуту книжкову виставку “НУК імені адмірала Макарова: наукові досягнення”, до якої увійшли видання вчених та викладачів університету, кращі навчальні посібники, матеріали науково-технічних конференцій, новинки літератури та періодичні видання з фонду Наукової бібліотеки, присвячені темі заходу.

Дубовик О. С.,
провідний бібліотекар відділу
обслуговування користувачів НБ у ННІАЕ

Професійне навчання – запорука фаховості

З 13 по 24 січня 2020 року співробітники Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова навчалися на Курсах підвищення кваліфікації при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Щиро кажучи, співробітників наукових бібліотек важко чимось здивувати, однак слухачі курсів були приємно вражені різноманіттям тем, які були запропоновані: від захисту прав людини в інтернеті до проблем розвитку природничих наук та умов успішної життєдіяльності людини; від етнографії у бібліотечній діяльності до використання офісних додатків у роботі бібліотекаря.

Особливу зацікавленість у слухачів викликали тренінги з нового українського правопису, а також питання, безпосередньо пов’язані з професійною діяльністю, а саме: дизайн середовища бібліотеки, нові форми бібліотечного обслуговування, інформаційна безпека в бібліотеках.

Високий професіоналізм викладачів, невимушена атмосфера, вільне спілкування, емоційне задоволення від набуття нових компетенцій – саме цим запам’ятаються бібліотекарям ці два тижні.

Колектив Наукової бібліотеки висловлює щиру подяку директору МОІППО д. пед. н., доценту В. І. Шуляру та викладачам інституту за організацію та проведення Курсів.

Костирко Т. М.,
директор Наукової бібліотеки НУК ім.адм. Макарова,
кандидат наук із соціальних комунікацій