Історична подорож

«Історія церкви в Україні: від минулого до сьогодення»

19 лютого співробітниками відділу обслуговування користувачів Навчально-наукового гуманітарного інституту та Факультету морського права (ННГІ та ФМП) Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова була проведена історична подорож «Історія церкви в Україні: від минулого до сьогодення».

Директор ННГІ, кандидат історичних наук, доцент О. В. Бобіна розповів про історію церкви на українських землях від стародавніх часів до наших днів. Він проаналізував релігійно-церковні процеси, які в зазначений період відбувалися в різних конфесіях на території України, розглянув економічні засади церковного життя.
До уваги присутніх було представлено книжково-ілюстративну виставку «Релігія – духовний феномен людства», яка висвітлює релігійну ситуацію та церковну справу як в Україні, так і на Миколаївщині зокрема, тему Томосу в періодичних виданнях. А також учасникам заходу була представлена унікальна можливість ознайомитися з раритетними релігійними книгами ХVІІІ століття, які презентував зі своєї особистої колекції кандидат медичних наук, доцент кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту ННГІ, голова Громадської організації «Українське товариство “Просвіта” Миколаївщини» І. Б. Марцінковський.

На закінчення заходу завідуюча відділом І. В. Кузнецова влаштувала для студентів та гостей заходу віртуальну історичну подорож місцями визначних релігійних пам’яток міста, ознайомивши їх з історією «Топ – 10» найстаріших храмів Миколаєва.

І. В. Кузнецова,
зав. відділом обслуговування
ННГІ та ФМП НБ НУК

Лекція з дисципліни «Наукометрія і бібліометрія» для студентів ВП «МФ КНУКіМ»

15 лютого в рамках вивчення дисципліни «Наукометрія і бібліометрія» до НБ НУК ім. адм. Макарова завітали студенти заочного відділення ВП «МФ КНУКіМ», групи КББ-125м (викладач – кандидат педагогічних наук, доцент А. І. Сидоренко).

Під час лекції, яку провела завідуюча Електронним читальним залом Т. Д. Корольова, присутні студенти дізналися, що з листопада 2017 р. НУК ім. адм. Макарова отримав доступ до наукометричних БД Scopus та Web of Science за рахунок бюджетних коштів. За цей час створено офіційні профілі університету на платформах Scopus та Web of Science, сформовано інформаційний блок «Науковцю» на сайті НБ, підготовлено «Методичні рекомендації щодо підвищення публікаційної активності магістрантів та аспірантів», створені авторським колективом фахівців бібліотеки: Т. М. Костирко, І. В. Бондар, М. С. Жигалкіною. Також було розроблено «Методичні рекомендації щодо використання наукометричної платформи Web of Science в науковій діяльності» (автори: Костирко Т. М., Бондар І. В.), веб-навігатор «Відеодовідник по наукометричних БД» (укладач Корольова Т. Д.), підготовлено науково-аналітичні матеріали, проведено бібліометричні та наукометричні дослідження, здійснено моніторинг університету у світовому інформаційному просторі.

Під час лекції було відзначено, що діяльність Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова як інформаційно-аналітичного центру університету сприяє підвищенню публікаційної активності науковців, збільшенню їх цитованості в міжнародних наукометричних базах даних та зростанню рівня університетської науки на національному та світовому рівнях.
Сподіваємось, що надана можливість ознайомитись з багатогранною діяльністю сучасної бібліотеки закладу вищої освіти сприятиме удосконаленню знань і навичок студентів ВП «МФ КНУКіМ».

Т. Д. Корольова,
завідуюча ЕЧЗ НБ НУК

Семінар-тренінг «Електронні ресурси для навчання та наукової діяльності»

7 лютого в Електронному читальному залі Наукової бібліотеки (НБ) НУК ім. адм. Макарова пройшов семінар-тренінг «Електронні ресурси для навчання та наукової діяльності», на якому були присутні викладачі кафедри теорії та історії держави та права (завідувач кафедри, канд. юридич. наук, доцент Т. М. Федоренко).
Головна мета семінару – ознайомити присутніх з науковими та освітніми БД, які доступні користувачам НБ НУК ім. адм. Макарова, це, насамперед, наукометричні платформи Scopus і Web of Science та повнотекстова електронна колекція книг видавництва “Центр навчальної літератури”.
Присутні викладачі були поінформовані про те, що відповідно до наказу МОН України № 1213 від 06.11.2018 року «Пpo надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова надано доступ (до 31 травня 2019 р.) за кошти держбюджету до наукометричних БД Scopus та Web of Science одночасно. Завідуюча Електронним читальним залом (ЕЧЗ) Т. Д. Корольова розповіла про умови та особливості налаштування віддаленого доступу до цих БД, а також наголосила на тому, що отриманий доступ до міжнародних наукових БД Scopus і Web of Science надає можливість дослідникам здійснювати професійний пошук наукових публікацій, отримувати різноманітну інформацію про наукові розробки, отримувати відомості про авторів, які досліджують ту чи іншу проблему, відомості про організації, що публікують дослідження в конкретній галузі, а також аналізувати та порівнювати за цитованістю, публікаційною активністю, бібліометричними показниками наукові журнали.
Під час семінару особливу увагу було приділено повнотекстовим електронним колекціям книг видавництва «Центр навчальної літератури», доступ до яких у НУК ім. адм. Макарова триває з 2009 р. За 10 років кількість доступних книг збільшилась на 712 підручників (2009 – 528 прим., 2018 – 1240 прим.) за темами: аудит, бухгалтерський, кадровий облік; фінанси; економіка; менеджмент; маркетинг; правова література; гуманітарні науки; природничі та технічні науки. У 2018 р. було додано дві нові теми: «Кодекси України» та «Підготовка до іспитів». Протягом передплаченого періоду всі користувачі бібліотеки мають можливість користуватись книгами, які входять на даний момент до сплаченого пакету (з жовтня 2018 р. книги можна читати тільки з екрану). В наявності вже є документи, які будуть надруковані протягом 2019 р., але вже додані в передплачений пакет.
Сподіваємось, що надана можливість ознайомитись з електронними інформаційними ресурсами для науки та освіти сприятиме подальшій науковій та дослідницькій роботі викладачів кафедри теорії та історії держави та права НУК ім. адм. Макарова .

Т. Д. Корольова, завідуюча ЕЧЗ НБ НУК

Наукова бібліотека НУК ім. адмірала Макарова нагородила кращих читачів року

7 лютого в Науковій бібліотеці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова пройшла церемонія «Найкращий читач року» серед професорсько-педагогічного складу університету.
Обрання кращого читача – це нова традиція для бібліотеки НУК. Та обрати кращих було нелегко. Читачів оцінювали не лише за кількістю прочитаних сторінок та частотою візитів до читальної зали. Усі номінанти протягом багатьох років приймають активну участь у житті бібліотеки, організовують масові заходи, вони не лише отримують інформацію з книжок, а і діляться нею зі студентами та колегами. Багато з лауреатів церемонії – справжні меценати, що дарують бібліотеці НУК свої авторські видання та книжки із домашніх колекцій.
Отже, переможців обрали у 11 номінаціях:
1. «Кращий друг та читач бібліотеки» – Владислав Вітольдович Мацкевич;
2. «За багатогранність таланту» – Віктор Михайлович Горбов;
3. «Читач-феєрверк» – Володимир Никифорович Парсяк;
4. «Креативний читач» – Анатолій Феодосійович Галь;
5. «Читач-ерудит» – Василь Степанович Наливайко;
6. «Відданість бібліотеці» – Олександр Валентинович Бондаренко;
7. «Активний учасник масових заходів» – Ігор Богданович Марцінковський;
8. «Вірність бібліотеці» – Олександр Олександрович Єфименко;
9. «Творча особистість» – Алевтина Ізосимівна Кіктенко;
10. «Друг і партнер бібліотеки» – В’ячеслав Георгійович Рогов;
11. «Найактивніший читач» – Олександр Сергійович Герасін.
Бібліотека без читача – це просто книгосховище, запевняють працівники бібліотеки. Тому двері книжкового храму завжди відкриті для всіх, і він ніколи не буде пустувати.

Серцем – моряк, душею – романтик

29 січня відзначив свій ювілей Владислав Вітольдович Мацкевич, капітан 2-го рангу у відставці, нині завідувач сектором стандартизації та метрології адміністративно-управлінського персоналу науково-дослідної частини НУК ім. адм. Макарова. Владислав Вітольдович – дивовижна людина, яку щиро і глибоко поважає весь багатотисячний колектив нашого вишу. Більшу частину свого життя він присвятив військово-морській службі і нашому університету.

У день, коли Владиславу Вітольдовичу виповнилося 85 років, його прийшли привітати адміністрація, викладачі та співробітники університету, колишні студенти, представники Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва, директор Миколаївського музею суднобудування і флоту, відомий миколаївський книговидавець Л. Траспов.

У цей знаменний день було сказано багато теплих слів, побажань здоров’я, довгих років життя, енергії, постійного творчого пошуку, а також вручені пам’ятні подарунки. Від імені ректора НУК ім. адм. Макарова та всього колективу університету ювіляра привітав голова профспілки викладачів та співробітників А. М. Тубальцев. Проректор з науково-педагогічної роботи С. О. Слободян вручив Владиславу Вітольдовичу почесну грамоту Миколаївського міського голови за неоціненний особистий внесок у вітчизняну науку, значні досягнення у розвитку кораблебудівної освіти, створення музею адмірала Макарова та організацію фонду унікальних книг.

Наукова бібліотека НУК ім. адм. Макарова не залишилася осторонь від цієї знаменної події. Співробітниками Електронного читального залу (ЕЧЗ) створено персональну сторінку Владислава Вітольдовича Мацкевича у мережевій енциклопедії Вікіпедія, а на сайті Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова відтепер кожен може ознайомитися з біографією і творчістю ювіляра, переглянувши віртуальну виставку «Сердцем – моряк, душою – романтик». Директор НБ НУК ім. адм. Макарова Т. М. Костирко вручила Владиславу Вітольдовичу диплом як кращому другу та читачу бібліотеки.

Всі присутні щиро привітали Владислава Вітольдовича з днем народження і побажали довгих років життя, міцного здоров’я, щоб іще довгі роки він радував колектив університету, студентів, миколаївців своїми роботами і своєю творчістю.

Т. Д. Корольова,
зав. ЕЧЗ НБ НУК ім. адм. Макарова

Греція – мрія мого життя

Коли пізнавати нове і мандрувати, як не в роки студентства?
22 січня в читальному залі Головного корпусу НУК ім. адм. Макарова для студентів відбулась презентація курсів грецької мови. Захід було організовано завдяки партнерській співпраці Студентського профкому, Наукової бібліотеки та Миколаївської обласної громадської організації «Товариство греків «Нова Еллада». Викладач грецької підготувала для студентів інтерактивну гру, а представники туристичної фірми докладно розповіли про те, як мандрувати цікаво, бюджетно і не тільки в Грецію, а й по всьому світу. Співробітники читального залу представили книжкову виставку «О, Греція! Мрія мого життя. Ти казка ніжна…», що надала можливість ближче познайомитись з культурою древнього народу Еллади.

О. Б. Матвієнко,
завідуюча відділом
обслуговування НБ НУК