Науково-практичний семінар «Трансформація діяльності бібліотек ЗВО в період глобальних викликів»

Дата проведення: 23 листопада 2023 року
База проведення:Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

У Науковій бібліотеці НУК ім. адм. Макарова, обласному методичному центрі бібліотек ЗВО м. Миколаєва, 23 листопада в межах заходів системи підвищення професійної компетенції бібліотечних фахівців було організовано та проведено науково-практичний семінар «Трансформація діяльності бібліотек ЗВО в період глобальних викликів». Вперше за період пандемії і дії військового стану, семінар пройшов в режимі офлайн.

У роботі семінару взяли участь 30 учасників, це – керівники та провідні фахівці бібліотек закладів вищої освіти Миколаєва, зокрема Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова, Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського, Наукової бібліотеки Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, бібліотеки Миколаївського національного аграрного університету, бібліотеки Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», бібліотеки Відокремленого підрозділу “Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв”.

До уваги учасників семінару було представлено доповіді та виступи, які висвітлювали практичний досвід роботи та теоретичні аспекти з актуальних питань функціонування бібліотек, а саме:, візія майбутнього бібліотек України; аналіз діяльності бібліотек ЗВО м. Миколаєва за 2020-2022 рр.; роль бібліотек в цифровому науково-освітньому просторі університету; інформаційно-бібліографічне забезпечення науково-освітнього процесу в умовах сучасних викликів; роль бібліотек ЗВО у формуванні та утвердженні української національної ідентичності; мем як чинник промоції читання та бібліотек тощо.

Також була представлена інформація директора НБ ЧНУ ім. Петра Могили про свої враження від участі у Міжнародній літній школі «Університетська бібліотека та цифрова трансформація», яка проходила у м. Познань.

Представлені виступи учасників семінару були цікавими, інформаційно насиченими та актуальними для діяльності бібліотек у сучасних умовах.

Також, в рамках семінару було проведено методичний консалтинг «Бібліотеки ЗВО м. Миколаєва: адаптація до нових реалій», де обговорювалися нагальні питання роботи бібліотек та надавалися відповідні консультації.

Обмін думками, професійне спілкування колег збагатили учасників семінару досвідом та новими ідеями.
програма семінару
Матеріали семінару:

Фотозвіт: https://goo.su/FWlmS6

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО»

Дата проведення: 11 листопада 2021 року
База проведення:Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

“Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО” – саме цій темі була присвячена Всеукраїнська науково-практична конференція, яка відбулась 11 листопада на базі Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова. Захід проходив у форматі онлайн на платформі Zoom.

У роботі професійного форуму взяли участь понад 60 учасників, це керівники та провідні фахівці книгозбірень закладів вищої освіти України, м. Миколаєва, публічних бібліотек, науково-педагогічні працівники та директор видавництва «Олді+».

Відкрила конференцію Т. М. Костирко, директор Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова, кандидат наук із соціальних комунікацій.

З вітальним словом до учасників заходу звернулась І. О Іртищева, проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту. Вона наголосила на тому, що бібліотека ЗВО на сучасному етапі розвитку та модернізації вищої освіти в Україні повинна сприяти, у межах своєї компетенції, впровадженню європейських норм і стандартів освіти, підвищенню наукового рейтингу університету, гнучко та оперативно реагувати на зміни потреб і очікувань своїх користувачів, та побажала фахівцям бібліотек плідної праці, цікавого професійного спілкування, спрямованого на подальший інноваційний розвиток.

Було представлено багато доповідей та виступів, присвячених нагальним питанням функціонування бібліотек ЗВО, в яких учасники презентували результати практичного досвіду та наукових досліджень, а саме: сучасні стратегії розвитку університетських бібліотек; доступ до інформаційних ресурсів бібліотек ЗВО; науково-дослідницька діяльність бібліотек ЗВО; книжкова спадщина бібліотек: вивчення та збереження; бібліотечне середовище як дієвий простір соціокультурного розвитку. Велику увагу в доповідях учасників конференції було приділено питанням бібліотечної освіти в умовах цифровізації, проблемам формування цифрових компетентностей та цифрових бібліотечних сервісів, читанню в цифрову епоху. Окремий тематичний блок в програмі конференції було присвячено досвіду роботи бібліотек з формування культури академічної доброчесності. Всі доповіді було подано у вигляді змістовних наукових презентацій, тож захід пройшов в атмосфері підвищеного інтересу до кожного виступу.

В межах конференції з презентацією електронно-бібліотечної системи видавництва «Олді+» виступив директор видавництва О. П. Головко. Учасники заходу мали можливість задати питання та дізнатися більше про нову платформу видавництва.

Всеукраїнська науково-практична конференція пройшла на високому фаховому рівні. Атмосфера конференції сприяла творчому, зацікавленому та конструктивному спілкуванню. Наприкінці конференції відбувся обмін думками між учасниками конференції, було висловлено вдячність за інформативні доповіді та цікавий практичний досвід роботи. Плідна робота та професійне спілкування колег збагатили учасників заходу новими ідеями.
програма конференції

Матеріали конференції


Науково-практичний семінар
“Еволюція сучасної бібліотеки: від класичної до цифрової ”
у форматі онлайн

Дата проведення: 11 грудня 2020 року
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Науковою бібліотекою НУК ім. адм. Макарова, обласним методичним центром бібліотек ЗВО м. Миколаєва, 11 грудня в рамках заходів системи підвищення професійної компетенції бібліотечних фахівців було організовано та проведено науково-практичний семінар “Еволюція сучасної бібліотеки: від класичної до цифрової” у форматі онлайн. Захід проходив на платформі Zoom.
У роботі семінару взяли участь 35 учасників, це – керівники та провідні фахівці бібліотек закладів вищої освіти Миколаєва, зокрема Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова, Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського, Наукової бібліотеки Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, Наукової бібліотеки Миколаївського інституту права НУ “ОЮА”. До обговорення нагальних питань бібліотечної практики долучились і колеги з Обласної універсальної наукової бібліотеки, Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, викладачі Відокремленого підрозділу “Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв”.

До уваги фахівців бібліотек було представлено доповіді та виступи, що висвітлювали практичний досвід роботи з актуальних питань функціонування бібліотек: трансформації форм і методів роботи в умовах карантинних обмежень; формування культури академічної доброчесності; інформаційного забезпечення науки і освіти в умовах пандемії COVID-19; проведення наукометричних досліджень як перспективного напрямку діяльності бібліотек ЗВО тощо.

Відбувся обмін думками щодо розуміння майбутнього бібліотек та потреб користувачів у читанні.

Також до уваги учасників семінару було представлено цікавий досвід роботи фахівців Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки щодо створення електронного ресурсу web-library “Аркасівська спадщина” та інформаційного посередництва бібліотеки у розвитку засад академічної доброчесності.

Представлені виступи учасників семінару були цікавими, інформаційно насиченими та актуальними для діяльності бібліотек у сучасних умовах. Обмін думками, професійне спілкування колег в онлайн-форматі збагатили учасників семінару досвідом, новими ідеями.

Програма конференції:


“Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи”
(Всеукраїнська науково-практична конференція)

Дата проведення: 7 – 8 листопада 2019 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

7–8 листопада на базі Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, обласного методичного центру бібліотек ЗВО м. Миколаєва, відбулась VI Всеукраїнська науково-практична конференція “Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи”.

У роботі професійного форуму взяли участь керівники та провідні фахівці книгозбірень ЗВО України, а саме: Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова – зонального методичного центру бібліотек ЗВО ІІІ та ІV рівнів акредитації Півдня України; Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету ім. Ігоря Сікорського; Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету; Наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки; Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У конференції взяли участь і вчені-бібліотекознавці: Г.В.Шемаєва, доктор наук із соціальних комунікацій, професор Харківської державної академії культури; Ю.О.Шевцова, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач Харківської державної академії культури; Г.А.Єрмолаєва, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Відокремленого підрозділу “Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв” (ВП “МФ КНУКіМ”); Т.М.Борко, кандидат педагогічних наук, доцент за наказом кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи ВП “МФ КНУКіМ”; А.І.Сидоренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи ВП “МФ КНУКіМ”; Т.В.Сидоренко, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри інформаційної. бібліотечної та архівної справи ВП “МФ КНУКіМ”. Також у роботі науково-практичної конференції взяли участь: керівники та провідні фахівці бібліотек ЗВО м. Миколаєва, що входять до складу Методичного об’єднання; колеги з Обласної універсальної наукової бібліотеки, Центральної бібліотеки ЦБС для дорослих ім. М.Л.Кропивницького, бібліотеки-філії для юнацтва ЦБС для дорослих м. Миколаєва; Науково-педагогічної бібліотеки; представники видавництв “Олді-плюс” (м. Херсон), “Іліон” (м. Миколаїв), видавець Василь Торубару.

З вітальним словом до учасників заходу звернулись: С.О.Слободян – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат технічних наук, професор НУК ім. адм. Макарова та О.В.Бондаренко – директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту, кандидат технічних наук, доцент. Вони відзначили особливу роль бібліотеки вишу для розвитку навчального і наукового процесів та наголосили на значенні даного зібрання, побажали фахівцям бібліотек цікавого професійного спілкування, спрямованого на подальший інноваційний розвиток.

До уваги фахівців бібліотек було представлено доповіді та виступи з нагальних питань функціонування бібліотек ЗВО, а саме: філософії відкритого доступу у бібліотечному середовищі; формування професійних компетентностей бібліотекаря та користувача; досвіду роботи бібліотек з формування культури академічної доброчесності; тенденцій та перспектив інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки; проектної діяльності бібліотек ЗВО; бібліотечного середовища як дієвого простору соціокультурного розвитку тощо. Також до уваги учасників конференції було представлено огляд-презентацію творів сучасних українських письменників «Українська літературна толока» .
Крім того, на конференції було представлено виставку раритетних видань із фонду Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова; експозицію видань, подарованих бібліотеці, з автографами авторів та оригінальну виставку світлин, що відображала миттєвості насиченого та різноманітного життя Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова.

У рамках роботи конференції її учасники мали нагоду ознайомитись з новинками книжкової продукції видавництв “Іліон” (м. Миколаїв), “Олді-плюс” (м. Херсон), видавця В. Торубари.

Конференція пройшла на високому фаховому рівні, представлені доповіді та виступи учасників професійного форуму були цікавими, інформаційно насиченими та актуальними для діяльності бібліотек. Плідна робота конференції та професійне спілкування колег збагатили учасників заходу досвідом, новими ідеями.

Програма конференції:

Професійний форум у Науковій бібліотеці
Національного університету кораблебудування

Дата проведення: 1-2 листопада 2018 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

На базі Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, обласного методичного центру бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО), 1–2 листопада відбувся професійний форум бібліотечних працівників – V Всеукраїнська науково-практична конференція за темою «Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії».
Географія бібліотек-учасниць конференції була різноманітною: м. Одеса (Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова), м. Дніпро (Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна), м. Хмельницький (Наукова бібліотека Хмельницького національного університету), м. Сєвєродонецьк (Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля).
Також у конференції взяли участь представники бібліотек м. Миколаєва: керівники та провідні фахівці бібліотек ЗВО, Обласної універсальної наукової бібліотеки, науково-педагогічної бібліотеки, Бібліотеки-філії для юнацтва ЦБС для дорослих.
До участі у обговоренні питань щодо розвитку бібліотек та формування компетенцій сучасного фахівця бібліотеки були запрошені знані вчені-бібліотекознавці ЗВО України: Харківської державної академії культури, Харківського національного університету сільського господарства, ВП «Миколаївська філія Київського Національного Університету Культури і Мистецтв»). Слід зазначити, що Всеукраїнська науково-практична конференція була проведена в рамках заходів з підвищення професійної компетентності бібліотечних фахівців та мала на меті обмін практичними і теоретичними напрацюваннями.
З вітальним словом до учасників науково-практичної конференції звернувся проректор з науково-педагогічної роботи НУК імені адмірала Макарова, кандидат технічних наук, професор С. О. Слободян, який наголосив на тому, що бібліотека ЗВО на сучасному етапі розвитку та модернізації вищої освіти в Україні повинна сприяти, у межах своєї компетенції, впровадженню європейських норм і стандартів освіти, підвищенню наукового рейтингу університету, гнучко та оперативно реагувати на зміни потреб та очікувань своїх користувачів.
Сергій Олегович також вручив грамоти Департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації співробітникам НБ НУК – С. В. Ларенковій, вченому секретарю, та Т. Д. Корольовій, завідуючій електронним читальним залом.
Привітали учасників конференції також декан Факультету економіки моря, доктор технічних наук, професор В. Н. Парсяк; В. В. Мацкевич, старший науковий співробітник, керівник музею адмірала С. Й. Макарова та І. О. Гудим, директор відомого миколаївського видавництва. В. Н. Парсяк подарував представникам бібліотек міста примірники двох своїх видань з побажанням процвітання і подальшого розвитку. Він також зауважив, що інформаційні технології багато що змінили у житті людини, але ніщо не замінить цього чудодійства – перегортати сторінки книг та захоплюватися їх шелестом. В. В. Мацкевич вручив директору Наукової бібліотеки Т. М. Костирко та завідуючій електронним читальним залом Т. Д. Корольовій значки, виготовлені на честь 30-річчя першої навколосвітньої подорожі на легендарній яхті «Ікар», а Науковій бібліотеці подарував книгу. Видавець І. О. Гудим побажала всім присутнім плідної роботи, відзначила актуальність і своєчасність проведеної конференції та висловила сподівання на подальшу співпрацю з бібліотеками міста.
В рамках роботи науково-практичної конференції були обговорені такі питання, як: університетська бібліотека – мультифункціональний центр ЗВО, сучасні тенденції та перспективи розвитку бібліотек вишів, науково-дослідницька діяльність бібліотек для підвищення публікаційної активності вчених, інформаційно-аналітична робота в умовах інноваційних змін, проблеми впровадження академічної доброчесності в діяльність ЗВО. Також було розглянуто досвід роботи бібліотек м. Миколаєва у сфері використання хмарних технологій, формування ціннісних орієнтирів користувача. Цікавою була розповідь бібліотечних працівників МНУ імені В. О. Сухомлинського про враження від відвідування книгозбірень Ірландії.
Всеукраїнська науково-практична конференція бібліотечних працівників пройшла на високому фаховому рівні. Представлені доповіді та виступи були актуальними та значущими для розвитку бібліотек ЗВО, модернізації бібліотечно-інформаційної справи. Атмосфера конференції сприяла творчому, зацікавленому та конструктивному спілкуванню. Актуальність проблематики, яка обговорювалася на конференції, викликала жвавий інтерес серед всіх присутніх.
Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем, характерних для сучасного стану функціонування та перспектив розвитку бібліотек ЗВО, надали можливість учасникам V Всеукраїнської науково-практичної конференції розробити та схвалити рекомендації.
Учасники професійного форуму мали чудову нагоду ознайомитися з новинками книжкової продукції видавництва І. Гудим, видавця В. Торубари та книгою «Дизелисты» авторів В. С. Наливайка та О. А. Гогоренка. Книжково-ілюстративна експозиція за темою V Всеукраїнської науково-практичної конференції, організована в рамках її проведення, дала можливість познайомитись з інноваційним досвідом роботи та перспективами розвитку бібліотек різних систем та відомств України, а також із станом справ у бібліотеках близького та далекого зарубіжжя.
Крім того, всі учасники конференції відвідали музей С. Й. Макарова та ознайомились з його оновленою експозицією.
З Програмою конференції можна ознайомитись на сайті НБ НУК, у розділі «Конференції».

Фоторепортаж


«Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій»
(Всеукраїнська науково-практична конференція)

Дата проведення: 27 квітня 2017 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Програма конференції:

Фоторепортаж

«Бібліотека і книга в контексті часу»
(науково-практичний семінар)

Дата проведення: 9 червня 2016 року
База проведення: Бібліотека Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
Організатори: Бібліотека Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Програма семінару:

9 червня на базі бібліотеки Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» (ВП «МФ КНУКіМ») відбувся науково-практичний семінар «Бібліотека і книга в контексті часу», присвячений 45-річчю заснування бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ».

У роботі семінару взяли участь керівники та провідні фахівці бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, що входять до складу Методичного об’єднання; колеги з Миколаївської обласної бібліотеки для дітей; фахівці бібліотек професійно-технічних училищ м. Миколаєва; викладачі кафедри документознавства та інформаційних систем ВП «МФ КНУКіМ».

З вітальним словом до учасників семінару звернулась С.О. Шуляк, декан Факультету менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ», кандидат педагогічних наук, доцент. Вона відзначила особливу місію бібліотек, яка полягає не тільки у накопиченні, збереженні інформації та документів, але й у доведенні інформації до споживачів, забезпеченні доступу до документів усіх видів і на будь-яких носіях. Переорієнтація бібліотек на користувача сприятиме підтримці позитивного іміджу бібліотек. Також, вона побажала фахівцям бібліотек цікавого професійного спілкування, творчості, креативу, нових ідей.

До уваги учасників семінару було представлено виступ Т.М. Борко, кандидата педагогічних наук, завідуючої кафедрою документознавства та інформаційних систем, в якому були висвітлені питання формування професійної компетентності – актуальному завданню підготовки майбутніх бібліотекарів.

Також, у рамках роботи семінару учасники докладніше ознайомились з діяльністю бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ», яка нещодавно відзначила 45-ту річницю свого заснування, зокрема: з історією бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ», новими орієнтирами в роботі, on-line сервісами, що використовуються для створення електронних ресурсів.

Під час семінару колектив бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ» за впровадження в практичну діяльність інноваційних технологій, креативність, високий рівень бібліотечно-інформаційного сервісу та з нагоди 45-річчя заснування було відзначено почесною грамотою та пам’ятним подарунком.

Крім того, увазі учасників семінару були представлені виступи: М. С. Жигалкіної, завідуючої інформаційно-бібліографічним відділом НБ НУК імені адмірала Макарова – «Сучасне уявлення про електронну бібліографію»; І. В. Голенко, завідуючої відділом інформаційних технологій та електронних ресурсів Миколаївської обласної бібліотеки для дітей – «Впровадження та використання нових інформаційних технологій у роботі дитячих бібліотек України»; Д. В. Ткаченко, завідуючої відділом інформаційних технологій бібліотеки МНАУ – «Проблемні аспекти формування інформаційного середовища бібліотеки МНАУ в контексті сучасних потреб науковців». Також, А. В. Скрипник, завідуюча відділом обслуговування НБ МНУ ім. В. О. Сухомлинського, познайомила учасників професійної зустрічі з результатами соціологічного дослідження «Портрет сучасного читача художньої літератури», проведеного на базі МНУ ім. В. О. Сухомлинського тощо.

Семінар пройшов в атмосфері професійного спілкування, що сприяло обміну досвідом роботи, зміцненню дружніх зв’язків, подальшій співпраці.

Фоторепортаж

«Бібліотека – ВНЗ: грані взаємодії»
(семінар-практикум)

Дата проведення: 29 лютого 2016 року
База проведення: Бібліотека Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Організатори: Бібліотека Чорноморського державного університету імені Петра Могили,
Наукова бібліотека НУК імені адмірала Макарова

Програма семінару:

У рамках заходів системи безперервної бібліотечної освіти фахівців Методичного об’єднання бібліотек вишів м. Миколаєва 29 лютого 2016 року на базі бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили відбувся міжвузівський семінар-практикум «Бібліотека – ВНЗ: грані взаємодії».

У роботі семінару взяли участь керівники та провідні фахівці бібліотек ВНЗ м. Миколаєва. У рамках роботи семінару учасники ознайомились з діяльністю бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили, яка нещодавно відзначила 20-у річницю свого заснування. Зокрема, було заслухано і обговорено виступи з питань: ролі і місця бібліотеки у науково-освітньому середовищі ВНЗ, моніторингу книгозабезпечення навчального процесу у виші тощо. Також, учасники мали нагоду познайомитися з колекцією стародруків з фонду бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили.

Професійний обмін досвідом роботи бібліотек вишів м. Миколаєва було продовжено під час засідання круглого столу за темою «Бібліографічна продукція бібліотек ВНЗ та електронна бібліографія: вимоги, розвиток та можливості». Не випадково для обговорення обрано важливий аспект інформаційно-бібліографічної роботи, що розкриває один з провідних напрямків наукової діяльності бібліотек вишів. Адже, створення бібліографічної продукції є відповідальною працею й потребує від фахівців книгозбірень різних компетенцій: комунікативних здібностей, професійної наполегливості, знання термінології та стандартів, а також володіння мовною грамотністю. У рамках круглого столу були обговорені питання зі складання різновидів бібліографічних покажчиків у бібліотеках та розглянуті інноваційні розробки бібліографічної продукції з використанням веб-технологій.

Зокрема, досвід НБ НУК імені адмірала Макарова зі створення бібліографічних покажчиків висвітлила завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом НБ НУК імені адмірала Макарова М.С. Жигалкіна. Виступ завідуючої Електронним читальним залом НБ НУК імені адмірала Макарова Т.Д. Корольової було присвячено створенню вебліографічних видань як інноваційного формату представлення рекомендаційної бібліографії у веб-середовищі. Змістовно та докладно представила бібліографічну продукцію НБ МНУ ім.В.О.Сухомлинського завідуюча сектором наукової інформації інформаційно-бібліографічного відділу В.Д. Вілкул. Презентувала свої бібліографічні видання завідуюча бібліотекою ВП «МФ КНУКіМ» Н.С. Коваль. У рамках заходу експонувалася виставка бібліографічної продукції бібліотек-учасниць круглого столу. Особливо учасників зацікавили представлені зразки персональних, науково-допоміжних, рекомендаційних бібліографічних видань у традиційному та електронному вигляді.

Семінар пройшов в атмосфері професійного обговорення, жвавого спілкування колег, що сприяє обміну досвідом роботи, зміцненню дружніх зв’язків, надає імпульс подальшій взаємодії та співпраці.

Фоторепортаж


«Бібліотека – фундамент освіти, берегиня знань, осередок культури»
(науково-практична конференція)

Дата проведення: 19 листопада 2015 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Програма конференції:

Матеріали конференції

Фоторепортаж

“Функції бібліотеки ВНЗ в умовах розвитку науковокомунікаційної сфери” (науково-практичний семінар)

Дата проведення:19 листопада 2014 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Программа конференції:

Матеріали семінару

Методи бібліометричного аналізу наукових публікацій як інструмент аналізу та управління дослідженнями – Костирко Тамара Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, директор Наукової бібліотеки

Роль вузовской библиотеки в продвижении университета в международном рейтинге Webometrics – Бондарь Ирина Васильевна, зам. директора Научной библиотеки НУК

Інформаційні потреби наукових працівників вишу на електронні ресурси, що надає НБ НУК, та аналіз активності їх використання.- Бєлодєд О.В., завідуюча відділом бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Наукової бібліотеки НУК

Open Access.Бібліотечний аспект- Корольова Т.Д., завідуюча ЕЧЗ НБ НУК

Місце бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій – Цокало О. О., заступник директора бібліотеки МНАУ, Ткаченко Д. В., завідуюча відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки МНАУ

Бібліотека ЧДУ ім. Петра Могили – сучасний етап розвитку – Петроченко Г.М., директор бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили

Фоторепортаж