Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf