Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1731 Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1732 Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf