На сучасному світовому ринку освітніх послуг глобальні рейтинги вищих навчальних закладів набувають все більш важливого значення. Участь у світових рейтингах для українських вишів стала «справою престижу». Сприяє об’єднанню національної системи освіти і науки з європейським простором забезпечення якості освіти та усунення наявних перешкод на шляху до мобільності студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи.

 • РЕЙТИНГ WEBOMETRICS (UNIVERSITIES)

  Webometrics-2022: інтернет-рейтинг українських вишів. https://osvita.ua/vnz/rating/85522/
 • Рейтинг університетів за показниками Scopus

  Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту «Освіта.ua», проводиться наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вузів. https://osvita.ua/vnz/rating/86513//
 • Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна»

  https://cutt.ly/Gnm8HgA
 • Консолідований рейтинг ЗВО України

  https://osvita.ua/vnz/rating/51741/
Поділитися