На сучасному світовому ринку освітніх послуг глобальні рейтинги вищих навчальних закладів набувають все більш важливого значення. Участь у світових рейтингах для українських вишів стала «справою престижу». Сприяє об’єднанню національної системи освіти і науки з європейським простором забезпечення якості освіти та усунення наявних перешкод на шляху до мобільності студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи.

 • Рейтинг університетів за показниками Scopus

  Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту «Освіта.ua», проводиться наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вузів.
  https://osvita.ua/vnz/rating/72780/

 • 4 InternationalColleges& Universitie

  Рейтинг «4 InternationalColleges& Universities» опубліковано в оновленій редакції 2021 року (January edition)
  Рейтинг uniRank University Ranking, раніше відомий як 4ICU, позиціонує себе як неакадемічний рейтинг, що досліджує якість представлення та популярність вишів у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників, зібраних з авторитетних джерел (Moz, Majestic, SimilarWeb та Amazon Alexa). Автори рейтингу зазначають, що такий підхід покликаний допомогти студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.
  Сайт 4icu (Four International Colleges & Universities) – база даних, що систематизує відомості про навчальні заклади 200 держав. Рейтинг UniRank (4icu) визначається популярністю і відвідуваністю сайтів 13 800 університетів світу. Даний рейтинг видається з травня 2005 року. З того часу методологія рейтингу періодично доопрацьовувалася з метою забезпечення кращих результатів.
  Поточний рейтинг обчислюється за спеціальною формулою на основі даних наступних веб-метрик:
  Moz Domain Authority (вказує на кількість і якість зовнішніх посилань на сайт за даними пошукової системи Google).
  Alexa Global Rank (даний показник враховує число відвідувачів і кількість переглянутих ними сторінок в системі Alexa).
  SimilarWeb Global Rank.
  Majestic Referring Domains (вказує на кількість і якість зовнішніх посилань на сайт за даними пошукової системи Majestic).
  Majestic Trust Flow – (потік довіри) визначає силу посилань, які розміщені на сайті.

 • Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна»

  Незалежне оцінювання діяльності університетів для академічної спільноти, роботодавців і українського суспільства в цілому. Рейтинг «Топ 200 Україна» стимулює здорову конкуренцію і змагальність між університетами країни у відповідності до головних критеріїв оцінювання їх роботи. Міжнародна спостережна рада національного рейтингу «Топ-200 Україна» щороку проводила консультації із світовим координатором університетських рейтингів – міжнародною організацією IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (Брюсель) з метою узгодження методики та критеріїв для оцінювання діяльності університетів України.
  https://osvita.ua/vnz/rating/74898/

 • Консолідований рейтинг ЗВО України

  Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2020 року.

  У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

  Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця навчальних закладів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”.
  https://osvita.ua/vnz/rating/51741/