На сучасному світовому ринку освітніх послуг глобальні рейтинги вищих навчальних закладів набувають все більш важливого значення. Участь у світових рейтингах для українських вишів стала «справою престижу». Сприяє об’єднанню національної системи освіти і науки з європейським простором забезпечення якості освіти та усунення наявних перешкод на шляху до мобільності студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи.

 • Світовий рейтинг університетських інтернет-сайтів станом на січень 2019 року Ranking Web of Universities від Webometrics

  Рейтинг університетів Webometrics (створений у 2004 р.) вважається одним із найавторитетніших у світі. Він розраховується дослідницькою групою Cybermetrics, що входить до складу Національної Дослідницької Ради (National Research Council, CSIC) Іспанії. Рейтинг базується на аналізі представлення вишу в Інтернет-просторі та дозволяє оцінити освітні та науково-дослідні досягнення університетів через порівняння їх сайтів.
  http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5931

 • Рейтинг університетів за показниками Scopus

  Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту «Освіта.ua», проводиться наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вузів.
  http://osvita.ua/vnz/rating/64398/

 • Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна»

  Незалежне оцінювання діяльності університетів для академічної спільноти, роботодавців і українського суспільства в цілому. Рейтинг «Топ 200 Україна» стимулює здорову конкуренцію і змагальність між університетами країни у відповідності до головних критеріїв оцінювання їх роботи. Міжнародна спостережна рада національного рейтингу «Топ-200 Україна» щороку проводила консультації із світовим координатором університетських рейтингів – міжнародною організацією IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (Брюсель) з метою узгодження методики та критеріїв для оцінювання діяльності університетів України.
  https://osvita.ua/vnz/rating/64884/

 • Консолідований рейтинг ЗВО України

  У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
  https://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/