Корпоративні каталоги та обмін даними між членами корпорацій

Актуальною задачею для бібліотек ВНЗ міста стає сьогодні інтеграція інформаційних ресурсів і координація їхньої діяльності для успішного задоволення інформаційних потреб користувачів. В 2004 році на базі бібліотеки НУК була створена бібліотечна корпорація вузівських бібліотек м. Миколаєва, наша бібліотека стала центром методичної та технічної підтримки. Вирішальним кроком в створенні цього проекту стало те, що всі бібліотеки-учасниці працюють в єдиній АБІС “УФД/Бібліотека”. Головна мета даного проекту – створення єдиної інформаційної бази аналітичного опису статей з періодичних видань, раціональне використання внутрішніх ресурсів бібліотек-учасниць, підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування та розширення інформаційних можливостей для користувачів. В звітному році роботу Корпорації бібліотек ЗВО методичного об’єднання м. Миколаєва було продовжено.

До складу вузівської корпорації входить 6 бібліотек провідних ЗВО міста, таких як:

а також,