План заходів системи підвищення кваліфікації фахівців на 2019 р.

Для колективу Наукової бібліотеки НУК ім.адм. Макарова

Коучинг за темою:
«Робота з інформаційними ресурсами БД Web of Science та SCOPUS»
ІІ кв.
Професійний тренінг за темою:
«Напрямки маркетингової діяльності бібліотеки ЗВО»
ІІІ кв.
Заняття-практикум за темою:
«Вивчення та впровадження в практичну діяльність антиплагіатної програми ТОВ «Антиплагіат» для перевірки наукових публікацій в університетських періодичних виданнях.
ІІ кв.
Атестація бібліотечних працівників
ІV кв
Участь у вебінарах, що будуть надані провайдерами інформаційних ресурсів.
Протягом року
Методичні години (за окремими планом)
Протягом року

Для фахівців бібліотек ВНЗ, що входять до складу МО

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи»
ІV кв.
флеш-семінар за темою:
«Бібліотека ЗВО як соціально-комунікативний та інформаційний центр»
І кв.
«Школа менеджера» за темою:
«Ключові компетентності для навчання протягом життя»
І кв.
«Школа інноватики» за темою:
«Інтерактивні форми популяризації читання»
ІІ кв.
«Профі-клас креативної освіти» за темами:
«Сучасний бібліотечний сленг»
«Інформаційна медіаграмотність»
ІІ кв.
Засідання фокус-груп за темами, що стосуються удосконалення роботи щодо створення корпоративного каталогу

Протягом року
“Дні професійного спілкування”, в рамках яких відвідувати бібліотеки м. Миколаєва

Протягом року

Для молодих фахівців

Участь в роботі «Студії компетентного бібліотекаря» за підтримки Миколаївської обласної бібліотечної асоціації
Протягом року

Для всіх категорій бібліотечних працівників

Прес-огляд фахових інформаційних джерел за темою:«Академічна доброчесність: досвід роботи бібліотек ЗВО»

IІ кв.