1920– рік заснування бібліотеки Миколаївського індустріального технікуму;
1929 – бібліотека Миколаївського машинобудівного інституту;
1930 – бібліотека Миколаївського кораблебудівного інституту;
1994–бібліотека Українського державного морського технічного університету;
2004–бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
2010 – Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: рішенням Вченої ради № 7 від 17.09.2010 р. за вагомий внесок в інформаційне забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності вишу бібліотеці надано статус “Наукова”.