1920– рік заснування
1930– бібліотека Миколаївського кораблебудівного інституту
1994 – бібліотека Українського державного морського технічного університету
2004, 25 березня–бібліотека Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
2010, 17 вересня – Рішенням Вченої ради № 7 від 17.09.2010 р. за вагомий внесок в інформаційне забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності вишу бібліотеці надано статус “Наукова” і надалі книгозбірня має назву – Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Шляхи розвитку вишівської книгозбірні

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Історія бібліотеки НУК нерозривно пов’язана з історією створення та розвитку університету. Бібліотека була заснована 18 вересня 1920 р. на базі бібліотеки механіко-технічного училища. У перший рік існування бібліотеки діяв лише читальний зал, був один працівник, обслуговувалось 20 читачів. До 1940 р. фонд бібліотеки складав 80 тис. примірників. Бібліотека розміщувалась у залі площею 217 м2, мала читальний зал на 100 посадкових місць та 8 співробітників. У роки окупації Миколаєва фашистами значну частину фонду, обладнання, документації та довідкового апарату було знищено. Лише п’ять тисяч примірників навчальної літератури вдалося евакуювати разом з університетом до м. Пржевальська (Киргизька РСР), де з 1942 р. продовжився навчальний процес, який бібліотека забезпечувала підручниками та методичними посібниками.Після повернення з евакуації бібліотека почала своє відродження. Частину книг зберегли та повернули мешканці міста, декілька тисяч примірників було подаровано бібліотекою Ленінградського кораблебудівного інституту. У ці роки бібліотека отримувала обов’язковий примірник, який виділив уряд для бібліотек, що постраждали від німецьких окупантів. Вже в 1946 р. фонд бібліотеки налічував 35 тис. томів, обслуговувалось 1,5 тисячі студентів.

1970–1980 роки були для бібліотеки періодом інтенсивного нарощування книжкового фонду. У 1972 році фонд бібліотеки налічував 330 тис. томів, обслуговувалось 9 000 читачів, штат бібліотеки налічував 27 осіб, з них 16 мали вищу освіту. Відкрито 2 філіали з фондом більше 2 тис. томів, 30 пересувних бібліотек на кафедрах та у студентських гуртожитках.

Незважаючи на певні труднощі, що стояли перед бібліотекою в 90-ті роки, її розвиток супроводжувався позитивними змінами. Висока книгозабезпеченість, збільшення кількості читачів та книговидач, підвищення професійного рівня співробітників, вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування – все це дозволило бібліотеці стати провідною вишівською книгозбірнею регіону.

Для бібліотеки ВНЗ інформаційні ресурси є основною складовою єдиного інформаційно-освітнього простору, від повноти і якості яких залежить кінцевий результат її діяльності. Сьогодні фонд бібліотеки перевищує 765 тис. примірників, з них: наукових видань – понад 94 тис. прим., навчальних – біля 400 тис. прим., більше 125 тис. прим. періодичних видань.

Наукова бібліотека НУК розташована в чотирьох навчальних корпусах, її загальна площа – 2227 м2, до послуг користувачів 6 абонементів, 6 читальних залів на 298 посадкових місць, в тому числі Електронний читальний зал.
Цінним надбанням бібліотеки є фонд рідкісних видань, який складає 2 692 назви, особливу цінність становлять видання XVIII – поч. ХІХ ст., серед яких і колекція морських збірників (570 прим.), перший з них датовано 1848 р., “Морские записки или Собрание всякого рода касающихся вообще до мореплавання сочинений и переводов” (1800 р.), “История русского флота. Период Азовский” (1864 р.), “Всеобщая история о мореходстве” (1811 р.), “Регламент государя Петра Великого об управлении адмиралтейства и верфи” (1780 р.).

Інтернет відкрив для бібліотеки нові напрями діяльності: віртуальний сервіс, надання інформаційних послуг не тільки в бібліотеці, а й за її межами. Віртуальний сервіс бібліотеки складається з: Електронного каталогу, Електронної бібліотеки, Електронного інституційного репозитарію, баз даних власної генерації, web-сайту бібліотеки, сторінок у соціальних мережах (“Фейсбук”,”Google+”,”Youtube”), сторінки книгозбірні у Вікіпедії та Google Academia, віртуальних виставок, буктрейлерів, web-навігаторів, web-закладок тощо.

Формуються та ведуться бібліографічні бази даних власної генерації: “Автореферати і дисертації”, “Бібліотечна справа”, “Видання нашого університету”, “Дипломні проекти”, “Економіка. Фінанси”, “Захист інформації”, “Інтелектуальна власність”, “Інформаційні технології та системи”, “Конструкційні та функціональні композиційні матеріали”, “Наука України”, “Освіта”, “Охорона праці”, “Персоналії”, “Персоналії НУК”, “Право”, “Регіональна економіка”, “Спорт”, “Суднобудування”, “Управління проектами”, повнотекстова – “Наукові праці викладачів УДМТУ–НУК” та інші.

У 2000 р. було створено веб-сайт бібліотеки: http://lib.nuos.edu.ua/ ,який оновлюється кожні три роки. Контент сайту бібліотеки розкриває всі аспекти її діяльності, розмаїття інформаційних ресурсів, що сприяє вирішенню завдань інформатизації освітнього і наукового процесів, забезпечує інтеграцію ресурсів бібліотеки в єдине інформаційне середовище. До послуг віддалених користувачів доступ до Електронного каталогу, Електронного інституційного репозитарію, передплачених баз даних, ресурсів відкритого та тестового доступу, а також інформація про структуру, правила користування, інформаційні ресурси та поточні події бібліотеки.

З 2008 р. створюється Електронна бібліотека, яка включає повнотекстову колекцію праць викладачів НУК, електронні документи, що надані кафедрами університету, електронні бази даних, придбані бібліотекою: база даних видавництва періодики EBSCO, БД видавництва “Центр навчальної літератури” (понад 1000 книг з питань економіки, менеджменту, маркетингу, правових, гуманітарних, природничих та технічних наук), електронні підручники та навчальні посібники за різними спеціальностями.Колекцією електронних книг можна користуватись з будь-якого комп’ютера, який знаходиться в локальній мережі університету та його підрозділів, використовуючи логін та пароль. Доступ контролюється за зовнішніми IP-адресами. З 2017 року отримано доступ до наукометричної бази “Scopus”

Наукова бібліотека НУК очолює Методичне об’єднання бібліотек ВНЗ Миколаївщини. За ініціативою бібліотеки НУК у 2002 р. була створена Корпоративна система бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, до складу якої входять 6 бібліотек провідних ВНЗ міста. Під методичним та технічним керівництвом Наукової бібліотеки НУК створюється Корпоративний каталог періодичних видань бібліотек ВНЗ м. Миколаєва.

Наукова бібліотека є учасником українського бібліотечного консорціуму “Інформатіо”, а також з Хмельницьким національним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки та п’ятьма бібліотеками ВНЗ, що входять до МО м. Миколаєва, підписано договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності бібліотек.

Наукова бібліотека НУК є учасником проектів: “ELibUkr” (“Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України”), “БібліоСинергія: підтримка наукових досліджень” (відповідає за сторінку “Компетентності бібліотекарів”), “Торнадо” (Томсон Рейтер для науково-дослідних та освітніх установ), “Культура академічної доброчесності: роль бібліотек”.

Наукова діяльність бібліотеки спрямована на вивчення та розкриття фондів, підготовку та публікацію науково-бібліографічних покажчиків. Бібліотекою підготовлено біобібліографічні покажчики професорів університету:В. М. Рябенького, В. С. Блінцова,Г. Ф. Романовського, М. Б. Сліжевського,
В. М. Горбова,О. М. Дубового,В. Ф. Квасницького, Б. А. Бугаєнка, Ю. В.Захарова, Ю. С. Крючкова, О. С. Рашковського, А. Ф.Галя, В. В.Зайцева,
О. В. Щедролосєва, Л. І. Коростильова, В. П. Шостака, В. П. Суслова, К. В. Кошкіна; тематичні покажчики:”Кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки” “Імперативи розвитку права”,”Економіка під вітрилами”, “Коллекция раритетных, ценных и редких изданий по судостроению и мореплаванью из фонда библиотеки УГМТУ”, “Коллекция раритетных, ценных и редких изданий по судостроению и мореплаванью из фонда библиотеки УГМТУ” (перероблене та доповнене електронне видання), “Праці викладачів і науковців МКІ–УДМТУ за 1971–2002 рр.”, “Праці викладачів і науковців УДМТУ за роки незалежності 1991–2002 рр.”, “Праці викладачів і науковців УДМТУ-НУК (2000–2010 рр.) у трьох частинах”, “Бібліографічний покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (1947–2010 рр.)”.

За останні роки бібліотекою було проведено дослідження: “Бібліотека вишу і виховання толерантності сучасної молоді”; “Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК”; “Інформаційні потреби наукових працівників вишу на електронні ресурси, що надає НБ НУК, та аналіз активності їх використання”; “Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету”; “Бібліотеки ВНЗ м. Миколаєва у віртуальному просторі”; “Модуль компетентностей бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього” тощо.

Бібліотека щорічно проводить всеукраїнські науково-практичні конференції з актуальних питань розвитку книгозбірень вишу.

Книгозбірня активно сприяє впровадженню та розвитку інформаційної культури користувачів. Заходи з формування і розвитку інформаційної культури та академічної доброчесності з урахуванням сучасних вимог бібліотекою проводяться диференційовано для трьох категорій: студентів першокурсників; аспірантів та наукових співробітників; бібліотечних фахівців.

Запорука успіху книгозбірні – самовіддана праця всього колективу однодумців, який достатньо професійний, компетентний, здатний до сприйняття всього нового. Йому притаманні риси творця, носія інформації і знань, мобільність, креативність, вміння швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві. Фахівці бібліотеки – це люди, безмежно захоплені своєю роботою. За сумлінну та багаторічну працю 3 співробітники відзначені нагрудним знаком “Відмінник освіти України”, 5 нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, неодноразово колектив бібліотеки був нагороджений Почесною грамотою університету.

Перспективи діяльності бібліотеки передбачені “Стратегією розвитку Наукової бібліотеки НУК на 2017–2022 рр.”. Вони пов’язані з впровадженням та розвитком інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, позиціюванням бібліотеки як інформаційної бази університету, яка відповідала б реальним потребам користувачів.

Т. М. Костирко,
директор Наукової бібліотеки
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат наук із соціальних комунікацій.