У всіх відділах Наукової бібліотеки – Wi-Fi для роботи з персональним комп’ютером

Відділ комплектування та наукової обробки літератури (ауд. 550):

 • послуги з комплектування та доукомплектування фонду Наукової бібліотеки інформаційними ресурсами (друкованими та електронними) для забезпечення навчального, наукового, дослідницького та виховного процесів.

Відділи обслуговування:

 • Головний корпус (ауд. 545, 549, 645, 650);
 • Навчально-науковий гуманітарний інститут (пр. Героїв України, 9);
 • Машинобудівний навчально-науковий інститут (вул. Кузнецька, 5);
 • Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки (пр. Центральний, 3).

До Ваших послуг:

 • можливість користуватися друкованими виданнями;
 • різноманітні соціокультурні заходи;
 • поточна інформація за будь-якою темою.

Електронний читальний зал (ауд. 547):

Доступ до:

 • електронного каталогу (ЕК) та баз даних (БД) власної генерації;
 • web-сайту університету та Наукової бібліотеки, Інституційного репозитарію НУК;
 • придбаних електронних БД: «Scopus», «ЦУЛ» та ін.;
 • світових інформаційних продуктів у текстовому режимі;
 • електронної бібліотеки: енциклопедій, словників, підручників та навчально-методичних матеріалів;
 • електронних РЖ ВІНІТІ, «Джерело»;
 • бібліографічних навігаторів за основними напрямками діяльності НУК;
 • Internet.

Консультування щодо:

 • створення персональних профілів науково-педагогічних працівників НУК імені адмірала Макарова у пошуковій бібліометричній системі Google Academia;
 • можливостей сучасних засобів наукової комунікації та особливостей їх використання;
 • реєстрації науково-педагогічних працівників НУК у наукометричних БД.

А також:

 • проведення електронних презентацій та екскурсій, соціокультурних заходів;
 • виконання складних тематичних довідок в автоматизованому режимі;
 • надання довідок про книгозабезпечення дисциплін.

Відділ наукової, іноземної літератури та періодичних видань (ауд. 650):

 • можливість роботи з науковими матеріалами (літературою, дисертаціями, авторефератами дисертацій, дипломними проектами), пресою, що передплачує НБ, іноземними виданнями;
 • міжбібліотечний абонемент, що надає можливість замовити необхідні видання в інших бібліотеках;
 • проведення соціокультурних заходів.

Інформаційно-бібліографічний відділ (ауд. 651):

 • визначення класифікаційного індексу наукової роботи, публікації (надання шифру УДК);
 • розміщення наукових статтей або публікацій в інституційному репозитарії НУК;
 • консультації з питань складання та оформлення списків літератури до наукових праць, дипломних проектів, курсових;
 • інформаційна підтримка будь-яких університетських заходів;
 • виконання складних тематичних довідок в автоматизованому режимі;
 • проведення лекцій з «Основ інформаційної культури та академічної доброчесності».

Детальна інформація про можливості відділів Наукової бібліотеки у розділі «Про нас», підрозділ «Структура».