БД SCOPUS
БД WEB OF SCIENCE
Доступ до ресурсів ScienceDirect
Центр навчальної літератури
Springer Nature
JSTOR