Пріоритетні напрямки діяльності:

 • робота бібліотек ЗВО щодо підвищення публікаційної активності науковців вишів, організації доступу користувачів до електронних наукових баз даних;
 • формування культури академічної доброчесності в академічному просторі ЗВО;
 • виявлення, вивчення, узагальнення та поширення інноваційного досвіду роботи;
 • підвищення професійної компетентності фахівців бібліотек ЗВО;
 • розвиток професійних контактів та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств.

План засідань Ради методичного об’єднання (МО) на 2023 р.

Протягом 2023 року на засіданнях Ради методичного об’єднання будуть розглядатись наступні питання:

 1. Затвердження плану роботи МО на 2023 рік;
 2. Актуалізація бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресією рф проти України;
 3. Інформаційна та аналітична підтримка навчального та наукового процесів в умовах дистанційного обслуговування;
 4. Участь бібліотек методичного об’єднання у науково-практичному семінарі «Сучасні тенденції діяльності бібліотеки ЗВО в умовах сучасних викликів»
 5. Проблемні питання у діяльності бібліотек ЗВО;
 6. Про підготовку звітно-планової документації.

Протягом року обговорювати поточні питання діяльності бібліотек ЗВО, що входять до МО, висвітлювати інноваційні аспекти роботи.