Директор Наукової бібліотеки Бєлодєд Олена Володимирівна Телефон:
IP – 70-91-00-429
E-mail:
olena.beloded@nuos.edu.ua
Заступник директора Наукової бібліотеки з наукової роботи Мігунова Тетяна Семенівна Телефон:
IP – 70-91-00-429
E-mail:
Заступник директора Наукової бібліотеки з автоматизації Бондар Ірина Василівна Телефон:
IP – 70-91-00-429
E-mail:
iryna.bondar@nuos.edu.ua
Відділ бібліотечного маркетингу та інноваційно-методичної роботи Бєлодєд Олена Володимирівна Телефон:
IP – 70-91-00-429
E-mail:
olena.beloded@nuos.edu.ua
Електронний читальний зал Корольова Тетяна Денисівна Телефон: E-mail:
tetyana.korolova@nuos.edu.ua
Інформаційно-бібліографічний відділ Жигалкіна Марина Сергіївна Телефон: E-mail:
maryna.kostyrko@nuos.edu.ua
Відділ наукової, іноземної літератури та періодичних видань Домашева Ірина Леонідівна Телефон: E-mail:
iryna.domasheva@nuos.edu.ua
Відділ комплектування та наукової обробки літератури Новикова Ірина Валеріївна Телефон: E-mail:
iryna.novykova@nuos.edu.ua
Відділ обслуговування головного корпусу Захаренко Антоніна Миколаївна Телефон: E-mail:
antonina.zakharenko@nuos.edu.ua
Відділ обслуговування в ННГІ Кузнєцова Інна Володимирівна Телефон: E-mail:
inna.kuznetsova@nuos.edu.ua
Відділ обслуговування в ННІАЕ Олейниченко Валентина Миколаївна Телефон:
IP – 70-91-00-269
E-mail:
valentyna.oleinychenko@nuos.edu.ua
Відділ обслуговування в МННІ Глушко Ганна Григорівна Телефон: E-mail:
ganna.glushko@nuos.edu.ua