МОНІТОРИНГ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Моніторинг "Бібліотеки ВНЗ м. Миколаєва у віртуальному просторі"
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню
публікаційної активності науковців університету
Інформаційні потреби наукових працівників вишу на електронні ресурси, що надає НБ НУК, та аналіз активності їх використання.
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК
Бібліотека вишу і виховання толерантності сучасної молоді:
Ставлення бібліотечних працівників до інноваційних перетворень у бібліотеці ВНЗ
Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє
Болонський процес. Підсумки соціологічного опитування з питань реформування вищої освіти України.
Бібліотека очима користувача
Імідж бібліотекаря ВНЗ