Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (прийнятий 28.02.2019, введений в дію з 1 січня 2020 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text У Законі розглянуто: існуючі проблеми та сучасний стан довкілля в Україні; мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики; стратегічні цілі та завдання державної екологічної політики; етапи реалізації державної екологічної політики.
Про концепцію екологічної освіти в Україні https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України N 13/6-19 від 20.12.2001 «Про концепцію екологічної освіти в Україні».
Ecological Sciences for Sustainable Development (Екологічні науки для сталого розвитку – ЮНЕСКО) http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/capacity-building-and-partnerships/educational-materials/ Освіта, комунікація та поінформованість громадськості є ключовими елементами для забезпечення покращення рівня життя усіх людей та їх навколишнього середовища, подолання бідності, зменшення нерівності та пропагування сталого розвитку. Екологічна освіта є надзвичайно важливою для поваги до природи та реалізації міжнародних програм, в тому числі “Цілі розвитку тисячоліття” (The Millennium Development Goals), “Конвенція про біологічне різноманіття” (The Convention on Biological Diversity), “Конвенція ООН з боротьби проти опустелювання у країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання” (The United Nations Convention to Combat Desertification), “Декада освіти для сталого розвитку 2005-2014” (The Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014) .