Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті кораблебудування ім.
адм.Макарова
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів
Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації
Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”
Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату
Короткі поради: оформлення списків джерел. Цитування та посилання.
Як написати тези до доповіді чи дипломної роботи?