Положення про академічну доброчесність у Національному університеті кораблебудування ім. адм.Макарова
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів
Проект сприяння академічній доброчесності
Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату
Короткі поради: оформлення списків джерел. Цитування та посилання.
Як написати тези до доповіді чи дипломної роботи?