Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів
Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації
Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату


Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”