Директор Наукової бібліотеки, кандидат наук із соціальних комунікацій – Костирко Тамара Миколаївна

  • E-mail : tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Заступник директора з наукової роботи Бєлодєд Олена Володимирівна

  • E-mail: olena.beloded@nuos.edu.ua

Заступник директора з автоматизації – Ларенкова Світлана Володимирівна

  • E-mail: svitlana.larenkova@nuos.edu.ua

Вчений секретар – Бондар Ірина Василівна

  • E-mail: iryna.bondar@nuos.edu.ua
Поділитися