Історична довідка

1920– рік заснування
1930– бібліотека Миколаївського кораблебудівного інституту
1994 – бібліотека Українського державного морського технічного університету
2004, 25 березня– бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
2010, 17 вересня - Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 

Шляхи розвитку вишівської книгозбірні

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Історія бібліотеки НУК нерозривно пов'язана з історією створення та розвитку університету. Бібліотека була заснована 18 вересня 1920 р. на базі бібліотеки механіко-технічного училища. В перший рік існування бібліотеки діяв лише читальний зал, був один працівник, обслуговувалось 20 читачів. До 1940 р. фонд бібліотеки складав 80 тис. примірників. Бібліотека розміщувалась в залі площею 217 м2, мала читальний зал на 100 посадкових місць та 8 співробітників. У роки окупації Миколаєва фашистами значну частину фонду, обладнання, документації та довідкового апарату було знищено. Лише п'ять тисяч примірників навчальної літератури вдалося евакуювати разом з університетом до м. Прежевальська (Киргизька РСР), де з 1942 р. продовжився навчальний процес, який бібліотека забезпечувала підручниками та методичними посібниками.

Після повернення з евакуації бібліотека почала своє відродження. Частину книг зберегли та повернули мешканці міста, декілька тисяч примірників було подаровано бібліотекою Ленінградського кораблебудівного інституту. В ці роки бібліотека отримувала обов'язковий примірник, який виділив уряд для бібліотек, що постраждали від німецьких окупантів. Вже в 1946 р. фонд бібліотеки налічував 35 тис. томів, обслуговувалось 1,5 тисячі студентів.

1970-1980 роки були для бібліотеки періодом інтенсивного нарощування книжкового фонду. У 1972 році фонд бібліотеки налічував 330 тис. томів, обслуговувалось 9 000 читачів, штат бібліотеки налічував 27 осіб, з них 16 мали вищу освіту. Відкрито 2 філіали з фондом більше 2 тис. томів, 30 пересувних бібліотек на кафедрах та в студентських гуртожитках.

Незважаючи на певні труднощі, що стояли перед бібліотекою в 90-ті роки, її розвиток супроводжувався позитивними змінами. Висока книгозабезпеченість, збільшення кількості читачів та книговидач, підвищення професійного рівня співробітників, вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування - все це дозволило бібліотеці стати провідною вишівською книгозбірнею регіону.

Для бібліотеки ВНЗ інформаційні ресурси є основною складовою єдиного інформаційно-освітнього простору, від повноти і якості яких залежить кінцевий результат її діяльності. Сьогодні фонд бібліотеки перевищує 760 тис. примірників, наукових видань - 94 тис. прим., навчальних - 400 тис. прим., біля 125 тис. прим. періодичних видань.

Бібліотека НУК розташована в чотирьох навчальних корпусах, загальна площа 2 227 м2, до послуг користувачів 6 абонементів, 7 читальних залів на 304 посадкових місця, в тому числі Електронний читальний зал та читальний зал для роботи з дипломними проектами.

Цінним надбанням бібліотеки є фонд рідкісних видань, який складає 2 692 назви, особливу цінність становлять видання XVIII - поч. ХІХ ст., серед яких і колекція морських збірників (570 прим.), перший з них датовано 1848 р., "Морские записки или Собрание всякого рода касающихся вообще до мореплавання сочинений и переводов" (1800р.), "История русского флота. Период Азовский" (1864 р.), "Всеобщая история о мореходстве" (1811 р.), "Регламент государя Петра Великого об управлении адмиралтейства и верфи" (1780 р.).

Сучасний етап розвитку бібліотеки характеризується впровадженням нових інформаційних технологій, освоєнням АБІС "УФД/Бібліотека", веденням з 1998 року електронного каталогу, який налічує 112 тис. назв.

Інтернет відкрив для бібліотеки новий напрям діяльності : віртуальний сервіс, надання інформаційних послуг не тільки в бібліотеці, а й за її межами. Віртуальний сервіс бібліотеки складається з: електронного каталогу, баз даних (24), web-сайту бібліотеки та Регіонального освітньо-інформаційного порталу бібліотек ВНЗ Миколаївщини, спробами впровадження ЕДД та віртуальної довідки, створення електронних презентацій, віртуальних виставок, web-закладок та каталогів.

Формуються та ведуться бібліографічні бази даних власної генерації : Бібліотечна справа, Освіта, Суднобудування, Наука України, Економіка. Фінанси, Право, Персоналії НУК, Персоналії, Видання нашого університету, Захит інформації, Радіоелектроніка, повнотекстова - Наукові праці викладачів НУК та інші.

В 2000 р. було створено веб-сайт бібліотеки http://lib.nuos.edu.ua/. Контент сайту бібліотеки розкриває всі аспекти її діяльності, розмаїття інформаційних ресурсів, що сприяє вирішенню завдань інформатизації освітнього і наукового процесів, забезпечує інтеграцію ресурсів бібліотеки в єдине інформаційне середовище. До послуг віддалених користувачів доступ до електронного каталогу, інформація про структуру, правила користування, інформаційні ресурси та поточні події бібліотеки.

З 2008 р. створюється Електронна бібліотека, яка включає повнотекстову колекцію праць викладачів НУК, електронні документи, що надані кафедрами університету, електроні бази даних придбані бібліотекою : база даних видавництва періодики EBSCO, Springer, БД Видавництва "Центр навчальної літератури" (біля 800 книг за темами економіка, менеджмент, маркетинг, правові, гуманітарні, природничі та технічні науки), Електронна база даних "Аналіз ринків" ТОВ фінансово-аналітичної групи "Про-консалтінг", електронні підручники та навчальні посібники за різними спеціальностями. Колекцією електронних книг можна користуватись з будь-якого комп'ютера, який знаходиться в локальній мережі університету та його підрозділів, а саме : в Головному корпусі, корпусі Машинобудівного інституту, корпусі Інституту автоматики та електротехніки, в Херсонській філії, використовуючи логін та пароль. Доступ контролюється за зовнішніми IP-адресами.

Наукова бібліотека НУК очолює Методичне об'єднання бібліотек ВНЗ Миколаївщини. За ініціативою бібліотеки НУК у 2002 р. була створена Корпоративна система бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, до складу якої входять 6 бібліотек провідних ВНЗ міста. Під методичним та технічним керівництвом бібліотеки НУК створюється Корпоративний каталог періодичних видань бібліотек ВНЗ м. Миколаєва.

Бібліотека НУК співпрацює з Миколаївською відкритою регіональною бібліотечною корпорацією (на базі ОУНБ ім. Гмирьова), яка об'єднує бібліотеки різних систем і відомств міста з питань створення регіонального корпоративного каталогу періодики. Бібліотека є учасником українського бібліотечного консорціуму "Інформатіо", а з Хмельницьким національним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки та п'ятьма бібліотеками ВНЗ, що входять до МО м. Миколаєва, підписано договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності бібліотек. Бібліотека співпрацює також з такою вітчизняною Інтернет-структурою як Незалежний бібліотечний портал.

Наукова діяльність бібліотеки направлена на вивчення та розкриття фондів, підготовку та публікацію науково-бібліографічних покажчиків. За останні роки підготовлено біобібліографічні покажчики професорів університету: Блінцова В.С., Романовського Г.Ф., Сліжевського М.Б., Горбова В.М., Дубового О.М., Квасницького В.Ф., Бугаєнка Б.А., Захарова Ю.В., Крючкова Ю.С., Рашковського О.С., Галя А.Ф., Зайцева В.В.; тематичні покажчики: "Коллекция раритетных, ценных и редких изданий по судостроению и мореплаванью из фонда библиотеки УГМТУ", "Праці викладачів і науковців МКІ-УДМТУ за 1971-2002 р.р.", "Біобібліографічний покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (1947-2010 р.р.)"; "Коллекция раритетных, ценных и редких изданий по судостроению и мореплаванью из фонда библиотеки УГМТУ" (перероблене та доповнене електронне видання).

За останні роки бібліотекою було проведено соціологічні дослідження: "Імідж бібліотеки та бібліотекаря ВНЗ інформаційного суспільства"; "Бібліотека очима користувача", яке проходило в 3 етапа: 1 етап - серед студентів 1 курсів, 2 етап - серед студентів 3-4 курсів, 3 етап - серед науково-педагогічних працівників; "Діагностика рівня корпоративної культури в колективах бібліотек ВНЗ, які входять до МО м. Миколаєва"; "Аналіз використання електронних ресурсів бібліотеки НУК користувачами Електронного читального залу"; "Вплив електронних ресурсів на читання користувачів" та Опитування з питань реформування вищої освіти України.

Книгозбірня активно сприяє впровадженню та розвитку інформаційної культури користувачів. Заходи з формування і розвитку інформаційної культури з урахуванням сучасних вимог бібліотекою проводяться диференційовано для трьох категорій: студентів першокурсників; аспірантів та наукових співробітників; бібліотечних фахівців.

Запорука успіху книгозбірні - самовіддана праця всього колективу однодумців, який достатньо професійний, компетентний, здатний до сприйняття всього нового. Йому притаманні риси творця, носія інформації і знань, мобільність, креативність, вміння швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві. Фахівці бібліотеки - це люди безмежно захоплені своєю роботою, штат бібліотеки налічує 44 співробітника, повну вищу освіту мають 39 працівників, з них бібліотечну - 20. Понад 30 років в бібліотеці МКІ-НУК працюють 7 співробітників, 10 - понад 20 років. За сумлінну та багаторічну працю 3 співробітника відзначені нагрудним знаком "Відмінник освіти України", 5 нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, неодноразово колектив бібліотеки був нагороджений Почесною грамотою університету.

Перспективи діяльності бібліотеки передбачені Концепцією розвитку бібліотеки НУК. Вони пов'язані з впровадженням та розвитком інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, позиціюванням бібліотеки як інформаційної бази університету, яка відповідала б реальним потребам користувачів.

Костирко Т.М.,
директор Наукової бібліотеки
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат наук з соціальних комунікацій.