“Авторське право в бібліотеках” Бібліотечний автобан Бібліо.net «Методист библиотеки» МетодистиК@ Молодіжна секція УБА Онлайн-майданчик “Електронна книга у бібліотеці” «Пан бібліотекар»

Блоги бібліотек ВНЗ України
Ex Libris Mrs. Librarian (Бібліотека коледжу радіоелектроніки, м. Дніпро) БиблиоОпус (НБ Маріупольського державного університету) . Библиотека Одесского Национального Медицинского университета Бібліо.net (НБ Маріупольського державного університету) Бібліотека ВДНЗУ “УМСА” Бібліотека ВНАУ (Блог бібліотеки Вінницького національного аграрного університету) Бібліотека ВНУ – ресурси для науки та освіти (доступ для запрошених) Бібліотека коледжу СНАУ Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Блог бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Догори сторінками (НБ Маріупольського державного університету) Имидж современной библиотеки (не активен) (наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету) Могилянська Бібліотека (НБ НаУКМА) Могилянська бібліотекарка (НБ НаУКМА) Наукова бібліотека ЗНТУ Наукова бібліотека ім. М.А. Жовтобрюха (Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка) Наукова бібліотека ТДАТУ Позитивный имидж библиотеки (НБ Чернігівського національного технологічного університету)