Web of Science

Web of Science http://webofknowledge.com (до 2014 Web of Knowledge) – платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. В листопаді 2016 р. відділення IP & Science придбано інвестиційними фондами і функціонує як Clarivate Analytics. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC), яка включає в себе понад 18 700 провідних журналів, які розміщені у трьох ключових індексах наукової літератури:
 • SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, архів з 1900 року,
 • SSCI (Social Science Citation Index ) – 2900, архів з 1900,
 • AHCI (Art and Humanities Citation Index) – 1600 видань, архів з 1975.
Деякі видання одночасно представлені у кількох індексах. У 2015 році WoS(CC) розширена новою мультидисциплінарною колекцією ESCI (Emerging Source Citation Index індекс видань, що з’являються) в якому на даний момент більше 5500 видань, і процедура відбору триває. Головні особливості Web of Science:
 • індекс найбільш впливових наукових публікацій з 18 700 найменувань періодичних видань та 150 000 світових наукових конференцій;
 • дані, що надаються, охоплюють більш ніж 250 наукових дисціплін;
 • архів з 1900 р. містить дані щодо цитованості для більш ніж 57 млн. документів;
 • доступ до користування бібліографічною утилітою EndNote Online;
 • аналітика та візуалізація цитувань;
 • доступ до більш ніж 23,6 млн. винаходів, представлених 50 патентними органами зі всього світу;
 • можливість у вчених та керівників науково-дослідних підрозділів та установ, завдяки Journal Citation Reports, проведення аналізу результативності публікацій в періодиці та порівняння показників наукових публікаций зі світовими аналогами.
Основні переваги:
 • можливість пошуку та встановлення зв’язків українських вчених з найбільш впливими дослідниками та керівниками наукових організацій для співробітництва;
 • значне поліпшення показників науково-дослідних установ та університетів за кількістю наукових публікацій завдяки використанню доступу до інформаційних ресурсів Платформи;
 • можливість участі в семінарах з навчання, проведення яких організує компанія Clarivate Analitics.
Вчені Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в БД Web of Science
Кількість публікацій вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в БД Web of Science станом на 08.12.2021 р. – 350 документів. h-index – 16 Д А Й Д Ж Е С Т наукових публікацій вчених НУК ім. адм. Макарова, що індексуються в БД Web of Science Іменний покажчик науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у БД Web of Science (Clarivate) Публікації вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, опубліковані в журналах та матеріалах конференцій, зареєстрованих у БД Web of Science (Clarivate) Покажчик журналів та матеріалів конференцій, в яких опубліковані статті вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, зареєстровані у БД Web of Science (Clarivate)