(За сторінками професійної періодики)
Адвокасі – термін, що означає кампанію, яка спрямована на представництво та захист прав та інтересів певної соціальної (або професійної) групи. Наприклад, Програма Української бібліотечної асоціації з адвокасі “Через бібліотеки – до знань”. Буккросинг – це новий ідейний рух інтелектуальної молоді різних країн – вільний рух книг, організований за спеціальними правилами. Учасники руху залишають книги в громадських місцях (в кав’ярні, читальному залі, на лавці в парку, на полицях книжкових магазинів) для інших людей, котрі можуть їх підібрати, прочитати і також залишити іншим. Вебліографія – рекомендаційний список сайтів, складений з метою полегшення орієнтації та ознайомлення з кращими електронними ресурсами мережі Інтернет. Відкритий інституційний репозитарій – це публічно доступний архів науково-освітньої організації, у якому дослідники архівують свої друковані статті та інші дослідницькі матеріали. Експертна порада – жанр газетних та журнальних текстів; стаття-порада, що визначає поведінку пересічного громадянина у конкретній ситуації. Інформаційний дизайн бібліотеки – фірмовий стиль бібліотеки. Кейс (з англ. case – випадок, справа) – жанр газетних та журнальних текстів, тип замітки, в якій головною сюжетною лінією є історія будь-якої рекламної компанії, організації, партії або конкретної людини. Корпоративний коучинг – це процес професійних стосунків партнерів, що сприяє досягненню найвищих результатів в житті, в кар’єрі, в бізнесі. Листок-сигнал – електронний аналог закладки до книги. Медіатека (термін вперше з’явився у французському бібліотекознавстві) – сучасна бібліотека, яка відповідає світовим стандартам обслуговування на основі фонду, що включає різноманітні види документів (від друкованих до електронних та мільтимедійних*), а також забезпечує доступ до інформаційних мереж, Інтернет включно. Онлайново-бібліотечний сервіс – віртуальні книжкові виставки, фотогалереї, віртуальні або он-лайн довідки, електронна доставка документів в мережі Інтернет. Портфоліо – робоча файлова папка, що містить різноманітну інформацію, яка документує набутий досвід і досягнення організації. Прес-дайджест – містить бібліографічниий опис статей з періодичних видань, під якими подаються фрагменти з текстів. Прес-кліпінг – моніторинг преси, що подає тематичну підбірку матеріалів з періодичних видань. Базою для здійснення виступають інтернет-ресурси, друкарські видання. Матеріали прес-кліпінга можуть бути викорастині в PR цілях, плануванні. Прес-огляд – включає бібліографічний опис статей на певну тему та невелику оглядову довідку. Промоція читання (з латини promotio – просування) – реклама, популяризація читання за допомогою різноманітних форм бібліотечно-бібліографічного обслуговування (авторські вечори, літературні читання, презентації книжок, круглі столи, прес-конференції, комплексні мистецькі акції та ін.). Сторі (з англ. story – розповідь, історія) – жанр газетних та журнальних текстів, нагадує за сюжетною лінією кейс, але наявність конкретної проблеми необов’язкова, найчастіше в ній – так звана “історія успіху” тієї або іншої компанії, особи.
*Воскобойнікова-Гузєва О. Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі // Бібліотечний вісник. – 2008. – №6. – с. 33-36

Аутсорсинг – угода, за якою робота виконується людьми із зовнішньої оргаізації, яка зазвичай є також експертом у цьому виді робіт. Аутсорсинг часто використовується для скорочення витрат.

Бекграундер – вид письмового матеріалу, що містить інформацію про історію виникнення та розвиток організації, додаткові відомості з якогось приводу чи ситуації, що пов’язані з її діяльністю в даний час. Використовується для ознайомлення з організацією нових співробітників.

Бенчмаркінг – мистецтво виявлення того, що інші роблять краще нас; вивчення, удосконалення та застосування методів роботи інших організацій.

Бібліометрія – наукова дисципліна, що займається вивченням документів на основі кількісного аналізу первинних і вторинних джерел інформації за допомогою різних формалізованих методів з метою отримання даних про ефективність наукових областей та прогнозуванні їх розвитку.

Бібліомікс – бібліографічний огляд за окремою темою, до якого можна включити бібліотечні документи за різними видами: книги; періодичні видання; відео-, кіно-, фоно-, фотодокументи; електронні видання; плакати; посилання на інформаційні ресурси та ін.

Бібліотрансформер – максимально повно представлена факто- та бібліографічна інформація щодо об’єкту бібліографування, на основі якої можна сформувати інші форми бібліографічних видань.

Бієнале – мистецький захід, що влаштовується кожні два роки. Можлива організація тематичних бієнале – музейно-бібліографічних, художньо-бібліографічних, музично-бібліографічних та ін.

Буктрейлер – форма реклами книги, анонс на книгу у вигляді короткого відеоролика, який включає в себе найяскравіші епізоди з книги. Основне його завдання – розповісти про книгу, зацікавити, заінтригувати читача.

Вебінар – спосіб організації зустрічей онлайн, формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету. Для його організації використовуються технології відео-конференції, інтернет-телефонії та ін.

Виставка-інсталяція – виставка, яка представляє собою просторову композицію, створену з різноманітних елементів: книг, журналів, побутових предметів, промислових виробів та матеріалів, природних об’єктів, фрагментів текстової та візуальної інформації.

Воблери – надрукований на папері рекламний елемент будь-якої форми, що має пластикову гнучку ніжку. Завдяки оригінальній формі привертає до себе увагу.

Геокешінг* – нова форма проведення екскурсій у бібліотеці.

Едьютейнмент – позиціонування бібліотеки як простору для інтелектуального дозвілля.

Інфографіка – графічний спосіб подачі інформації, даних і знань. Інфографікою можна назвати будь-яке поєднання тексту і графіки, створене з наміром викласти ту чи іншу історію, донести той чи інший факт.

Квест – інтелектуально-динамічна гра, що поєднує спортивне орієнтування, розв’язування інтелектуальних завдань, принцип командних змагань. У бібліотеках використовується для ознайомлення користувачів з бібліотечними послугами, відділами тощо.

Кластер – група компаній, яких об’єднує територіальне сусідство і спільна діяльність.

Книжковий дрес-код – форма масового заходу, на якому презентують саме ті книги, які можна вважати обов’язковою складовою іміджу сучасної людини.

Наукометрія – наукова дисципліна, яка вивчає еволюцію науки через численні вимірювання наукової інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих в даний період часу, цитованість. Наукометрію часто застосовують як абсолютну основу оцінки виконання та фінансування різних наукових одиниць (інститутів, команд, індивідуумів).

Пабліситі – прагнення до популярності, самореклама.

Перфоменс бібліотечний – акція, в якій особа чи група осіб виконує специфічні дії (читання книг, демонстрація відповідних плакатів, газел та ін.), направлені спонукати людей читати та приходити до бібліотек.

Постер-сесія (від англ. рoster – плакат чи афіша рекламного характеру) – презентація напрацювань за допомогою постера (постерів) або стендової доповіді.

Ребрендинг – комплекс заходів для зміни бренда або його складових: назви, логотипа, візуального оформлення бренда із зміною його цілісної ідеології.

Флешмоб (також флеш моб або флеш-моб) — це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через Інтернет або інші сучасні засоби комунікації, у якій велика кількість людей оперативно збирається у громадському місці, протягом декількох хвилин виконує завчасно узгоджені дії (сценарій), і потім швидко розходиться.

Флеш-час – безоплатна видача читацького квитка.

Фліпчарт – магнітно-маркерна дошка з кріпленням для листа або блоку паперів, що перегортається за принципом блокнота. Використовується як інтерактивна форма у підвищенні кваліфікації працівників, у рекламній діяльності бібліотек.

* Дорофеева, О. Библиотечная молодёжь Луганщины: вместе к новым свершениям [Текст] /О. Дорофеева // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 4. – С. 32-35.