Навчально-науковому інституту автоматики та електротехніки – 50

17 грудня відбулося урочисте святкування 50-річного ювілею Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки. До цієї визначної події співробітники відділу обслуговування Наукової бібліотеки в НН ІАЕ підготували розгорнутий перегляд видань, що відображають наукову та методичну діяльність вчених, викладачів та студентів інституту. На експозиції були представлені: підручники, навчальні посібники, методичні видання; наукові статті викладачів, студентів, опублікованих у збірниках наукових праць та періодичних виданнях. На особливу увагу заслуговують деякі підручники, адже вони протягом десятиліть залишаються головними у вивченні дисциплін.

Дубовик О. С., провідний бібліотекар НБ в НН ІАЕ НУК

Фоторепортаж

Безпека мореплавства

2 грудня працівники відділу обслуговування Наукової бібліотеки в Машинобудівному навчально-науковому інституті для студентів п’ятого курсу за напрямком підготовки «СУДНОБУДУВАННЯ ТА ОКЕАНОТЕХНІКА» провели День інформації «Безпека мореплавства». Активну участь у підготовці та проведенні заходу прийняв старший викладач кафедри ССЕУ І. А. Філіпов. За програмою Дня інформації до уваги присутніх було запропоновано такі заходи: слайд-презентація літератури з фонду НБ НУК за темою «Безпека життєдіяльності людини на морських судах», відеоролик “Запобігання забруднень морського середовища із суден і морських споруд” та книжкова виставка. По завершенні заходу працівники бібліотеки надали присутнім інформацію про ресурсну базу Наукової бібліотеки НУК, яку можна активно використовувати задля успішного навчання.

Кулагіна А. В., бібліотекар І категорії НБ НУК

Фоторепортаж

Добра традиція співпраці

Доброю традицією у діяльності відділу обслуговування Наукової бібліотеки НУК в Машинобудівному навчально-науковому інституті стало проведення інформаційних заходів безпосередньо на кафедрах. 30 листопада співробітники відділу провели День кафедри технічної теплофізики і суднових паровиробних установок. На заході були присутні: Б. В. Димо, завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор; науково-педагогічні працівники кафедри; студенти, магістри, аспіранти. Основна мета заходу – інформувати фахівців кафедри та молодих науковців про сучасні бібліотечно-бібліографічні ресурси та інформаційні технології, що використовуються в Науковій бібліотеці. У ході проведення Дня кафедри співробітники бібліотеки ознайомили магістрів та аспірантів з переглядом видань, що відображають наукові досягнення кафедри. Також, бібліотекар І категорії І. Л. Середа ознайомила присутніх з оглядом видань за темою: «Основи енергетичного аудиту», до складу якого увійшли електронні ресурси НБ НУК. Змістовний виступ Б. В. Димо розкрив цікаві історичні моменти та сучасні напрямки діяльності кафедри. На завершенні заходу відбулась презентація нових навчальних видань, що нещодавно поповнили книжковий фонд бібліотеки, авторами яких є викладачі кафедри.

Кулагіна А. В., бібліотекар І категорії НБ НУК

Фоторепортаж

“Життя в науці”

27 листопада в Електронному читальному залі НБ відбувся захід “Життя в науці”, присвячений Б. Є. Патону, всесвітньовідомому українському науковцю у галузі зварювальних процесів. Відкрила захід завідуюча сектором відділу обслуговування НБ НУК Г. В. Костюк цікавою та змістовною інформацією про видатного вченого. Особливий інтерес присутніх викликав виступ В. Ф. Квасницького, завідуючого кафедрою зварювального виробництва, професора, доктора технічних наук, заслуженого працівника освіти України, який розповів про особисте враження від спілкування з Борисом Євгеновичем, його високий професіоналізм, відношення до молодих вчених. В’ячеслав Федорович відмітив такі риси характеру видатного вченого як відкритість до спілкування, людяність, турбота про людей, з якими він працював. Також, до уваги присутніх було представлено документальний фільм “Академік Б. Є. Патон. Праця на все життя”. Провідний бібліотекар О. В. Ярмушевич презентувала книжково-ілюстративну виставку “Авторитет імені”, на якій були представлені монографії, підручники, навчальні посібники, статті видатного вченого з фонду Наукової бібліотеки. Доповнила інформаційну картину заходу бібліотекар І категорії Н. О. Махмутова презентацією віртуальної виставки “Зварювання в суднобудуванні”.

Г. В. Костюк, завідуюча сектором відділу обслуговування НБ НУК

Фоторепортаж

Презентація книжкової виставки з основ енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту

24 листопада, за ініціативою відділу обслуговування НБ НУК в Машинобудівному навчально-науковому інституті (МННІ), для магістрів та професорсько-викладацького складу Факультету Морської інфраструктури (ФМІ) відбулася презентація книжкової виставки навчально-методичних видань, підручників, довідників з основ енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту. На заході були присутні науковці кафедри системотехніки морської інфраструктури і енергетичного менеджменту та кафедри технічної теплофізики і суднових паровиробних установок: Б. В. Димо, заступник директора Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК, канд. техн. наук, проф., А. П. Шевцов, д-р техн. наук, проф., Ю. М. Харитонов, д-р техн. наук, проф., Ю. А. Долганов, канд. техн. наук, студенти ФМІ. Г. Г. Глушко, завідуюча відділом обслуговування бібліотеки в МННІ, розповіла про можливості відділу та Наукової бібліотеки в цілому у забезпеченні інформаційної підтримки навчального, наукового та виховного процесів у виші. Акцент було зроблено і на тому, яку допомогу надають працівники відділу обслуговування студентам старшокурсникам, магістрантам та аспірантам. До уваги присутніх було запропоновано бібліографічний огляд видань з фонду НБ НУК «Основи енергетичного аудиту», який представила присутнім бібліотекар І категорії І. Л. Середа. Проведення презентації ще раз підтвердило, що бібліотека – надійний помічник університету у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Глушко Г. Г., завідуюча відділом обслуговування НБ НУК в МННІ

Фоторепортаж

Всеукраїнська науково-практична конференція “Бібліотека – фундамент освіти, берегиня знань, осередок культури”

19 листопада 2015 року на базі Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова, обласного методичного центру бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція “Бібліотека – фундамент освіти, берегиня знань, осередок культури”, присвячена 95-річчю заснування Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

В роботі професійного форуму взяли участь: О. В. Суровцева, заступник директора з загальних питань Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.Мечникова, зонального методичного центру бібліотек ВНЗ ІІІ та ІV рівнів акредитації півдня України; керівники та провідні фахівці бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, що входять до складу Методичного об’єднання; колеги з Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова, Центральної бібліотеки ЦБС для дорослих ім. М. Л. Кропивницького, Центральної бібліотеки ЦБС для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: В. С. Блінцов, проректор з наукової роботи НУК імені адмірала Макарова, доктор технічних наук, професор та В. Н. Парсяк, декан Факультету економіки моря, доктор економічних наук, професор. Вони відзначили особливу роль бібліотеки вишу для розвитку інформаційного суспільства та важливість підтримки бібліотеками навчального і наукового процесів. Також, вони наголосили на значенні даного зібрання, побажали фахівцям бібліотек цікавого професійного спілкування, спрямованого на подальший інноваційний розвиток.

Декан Факультету економіки моря В.Н. Парсяк від імені науково-педагогічного колективу факультету вручив представникам бібліотек м.Миколаєва видання науковців факультету: монографії, підручники, методичні та навчальні посібники. Це виявилось приємним подарунком для учасників конференції. Керівники бібліотек висловили щиру вдячність за цінні подарунки і запевнили в тому, що ці видання займуть гідне місце у фондах бібліотек м. Миколаєва, знайдуть своїх вдячних читачів.

Під час конференції багатьох працівників НБ НУК за сумлінну працю, високий професіоналізм було відзначено почесними грамотами та подяками.

До уваги учасників конференції було представлено доповіді та виступи, що стосуються трансформації діяльності бібліотеки вишу у відповідності до змін, що відбуваються у суспільстві та вищій освіті зокрема. Акцент було зроблено на пріоритетні тенденції роботи бібліотек вишів, а саме: визначення комунікаційної стратегії сучасної бібліотеки вишу, впровадження інноваційної моделі наукової комунікації, використання системи управління якістю в бібліотеках ВНЗ, веб-представництва бібліотек у світовому інформаційно-комунікаційному просторі, використання хмарних технологій в діяльності бібліотек ВНЗ, інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки ВНЗ в умовах інноваційних змін тощо.

Також, учасники професійного форуму ознайомилися з підсумками моніторингу “Бібліотеки ВНЗ м. Миколаєва у віртуальному просторі”.

Крім того, до уваги учасників конференції було представлено розгорнуту експозицію, присвячену 95-річчю заснування Наукової бібліотеки НУК, яка відобразила багатопланову діяльність книгозбірні в історичному та сучасному ракурсах.

В рамках роботи конференції її учасники мали чудову можливість ознайомитись з виставкою книг видавництва “Олді-плюс”, на якій експонувались навчальні видання з дисциплін, що викладаються у вишах.

Конференція пройшла на високому професійному рівні. Учасниками конференції було відзначено практичний зміст представлених виступів, більшість яких були доповнені візуалізацією за допомогою електронних презентацій. Плідна робота конференції, змістовні зустрічі та професійне спілкування колег збагатили учасників заходу досвідом, новими ідеями.

Отже, перегорнуто 95 сторінку історії Наукової бібліотеки НУК, багатої на визначні події та славні імена, попереду безперервний шлях – шлях удосконалення в царині інформації, освіти, науки.

Бєлодєд О.В., завідуюча відділом бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Наукової бібліотеки НУК

Фоторепортаж

VII Міжнародна науково-технічна конференція «Суднова енергетика: стан та проблеми»

12 листопада у Машинобудівному навчально-науковому інституті НУК відбулась VII Міжнародна науково-технічна конференція «Суднова енергетика: стан та проблеми», присвячена 75-річчю кафедри суднових і стаціонарних енергетичних установок. Традиційно до цієї події співробітниками відділу обслуговування НБ НУК було підготовлено книжково-ілюстративну виставку «Сторінками історії кафедри ССЕУ», матеріали якої висвітлили наукову та методичну діяльність фахівців кафедри. Основу експозиції склали близько 300 видань: наукових праць викладачів, підручників як минулих років видання, так і сучасних; монографій, навчально-методичних посібників, електронних фахових видань.

Глушко Г. Г., завідуюча відділом обслуговування НБ НУК

Фоторепортаж

Великий пересмішник

12 листопада у відділі наукової, іноземної літератури та періодичних видань НБ НУК відбулась літературно-освітня година «Великий пересмішник», присвячена 180-річчю від дня народження М. Твена, відомого американського письменника, гумориста, сатирика, публіциста, видавця. У ході зустрічі присутні дізнались про цікаві факти біографії письменника та забавні випадки з його життя. Впізнали його не тільки як письменника, а і як автора мудрих цитат і афоризмів, володаря тонкого гумору і навіть як винахідника. Розповідь співробітників бібліотеки було доповнено слайд-презентаціями: «Тонкий гумор від М. Твена», «Літературна спадщина М. Твена». Також увагу та зацікавленість учасників заходу викликали перегляд фільмів та відеосюжетів про письменника: «Нарис життя М. Твена», «Цікаві факти біографії М. Твена», «Атакующий ангел». Захід проходив у супроводі музики з кінофільму «Пригоди Тома Сойєра». Шанувальникам творчості письменника, а також бажаючим ближче познайомитись з його творчими здобутками, організовано книжково-ілюстративну експозицію. Виставку складають літературні твори письменника, фотодокументи та його відомі вирази, що давно стали афоризмами. Тож усіх, кого зацікавила запропонована тема, запрошуємо до перегляду!

Домашева І.Л., завідуюча відділом наукової, іноземної літератури, та періодичних видань НБ НУК

Фоторепортаж

Руками створена краса

5 листопада в читальному залі Головного корпусу Наукової бібліотеки НУК відбулась зустріч з викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Гуманітарного факультету А. В. Ткаченко за темою “Руками створена краса. Українська вишиванка “, присвячена Дню української писемності та мови. На заході були присутні О. В. Бобіна, декан Гуманітарного факультету, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, канд. іст. наук, доцент, Т. М. Костирко, директор Наукової бібліотеки НУК, кандидат наук із соціальних комунікацій, співробітники та студенти вишу. Зустріч почалася з виступу завідуючої відділу обслуговування НБ НУК Захаренко А. М., яка коротко розповіла про цікаві факти з історії вишиванки. Присутні, зокрема, дізналися, що українську вишиванку називають “молитвою без слів”, а сорочка-вишиванка – головний оберіг людини. Ці слова знайшли своє відображення у трагічній легенді, що прозвучала у розповіді. А далі зустріч продовжила А. В. Ткаченко. Вона яскраво, невимушено, захоплююче розповіла про історію вишиванки, її символіку, демонструючи при цьому слайди з зображенням різноманітних видів вишиванок. Викладач вміло тримала зв’язок з аудиторією. Продовжив захід парад вишиванок. Студенти-учасники заходу були одягнені в барвисті вишиті сорочки, на головах красувалися віночки – символи українського життя. Вони розкривали значення кольорових орнаментів на своїх сорочках, підтверджуючи, що українська вишиванка – це наша національна гордість. Для присутніх це яскраве видовище було привабливе тим, що розповіді студентів перекликалися з віршами, піснями про Україну. Особливо всіх зворушив жартівливий танок. Було просто та цікаво. Час минав, але студенти не втомлювались, весь час була жвава та доброзичлива атмосфера в залі. Всі залишились задоволені і чекають нових зустрічей. Яскравим доповненням до заходу стала виставка вишиванок, оформлена співробітниками Наукової бібліотеки. На ній поряд із сучасними вишиванками були представлені вироби наших матерів та бабусь.

Кожухар Л. Л., бібліотекар І категорії, НБ НУК

Фоторепортаж

Богдан Хмельницький – гетьман, дипломат, державний діяч

3 листопада в Електронному читальному залі співробітниками абонементу молодших курсів Машинобудівного навчально-наукового інституту, Навчально-наукового інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук була проведена історично-інформаційна година «Гетьман. Дипломат. Державний діяч», присвячена 420-річчю від дня народження Богдана Хмельницького, видатного державного діяча, полководця, дипломата. Захід відкрила завідуюча сектором Г.В. Костюк презентацією, в якій докладно висвітлювалась дипломатична діяльність Богдана Хмельницького. Її виступ був пронизаний прагненням стимулювати інтерес студентської молоді до історії українського народу, викликати бажання подальшого, більш глибокого її вивчення. Змістовною та емоційною була розповідь О.В. Бобіни, декана Гуманітарного факультету, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, канд. іст. наук, доцента про історичні події того часу та невідомі факти з біографії гетьмана. Він подякував співробітникам бібліотеки за співпрацю, присутнім за щирість почуттів та участь у заході. Непідробний інтерес студентів викликав документальний фільм «Великі Українці: Богдан Хмельницький». На завершенні заходу бібліотекар І категорії Л. Б. Афанасьєва презентувала студентам-першокурсникам експозицію книжково-ілюстративної виставки «Гетьман. Дипломат. Державний діяч», до складу якої увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, статті та нариси, присвячені видатному державному діячу. Захід пройшов у теплій, дружній атмосфері. Сподіваємося, що для учасників отримана інформація стане поштовхом до більш глибокого вивчення історії своєї країни.

Л. Б. Афанасьєва, бібліотекар І категорії, НБ НУК

Фоторепортаж

Економіка під вітрилами

Відбулася презентація бібліографічного покажчика – спільного проекту Факультету Економіки моря та Наукової бібліотеки НУК, присвяченого 95-річчю МКІ–УДМТУ–НУК та 50-річчю економічної освіти на Миколаївщині. Метою роботи творчої команди, яка працювала під керівництвом кандидата наук із соціальних комунікацій Т.М. Костирко та доктора економічних наук В.Н. Парсяка, стало відображення у систематизованому вигляді наукових та науково-методичних праць багатьох поколінь вчених й викладачів провідного центру економічної освіти Миколаївського регіону. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях – 2175 найменувань. У своїх виступах учасники презентації підкреслювали визначну роль університетських бібліотек як скарбниці знань, накопичених людством; визначали перспективи їх піднесення у контексті великої роботи з реалізації положень Закону України «Про вищу освіту». Підкреслювалася багаторічна плідна співпраця Наукової бібліотеки з провідними фахівцями Факультету економіки моря. Зі структурою покажчика, методичними підходами, що були використані при його побудові, присутніх ознайомила завідувач інформаційно-бібліографічним відділом М.С. Жигалкіна. Щирі слова подяки звучали на адресу безпосередніх розробників збірки: С.Ю. Гординець, К.С. Диндеренко, А.А. Лукашиної, Т.С. Панченко, Н.О. Сенотрусової.

Фоторепортаж

Бібліотека українського воїна

Проведення акцій для Наукової бібліотеки – частина її іміджевої політики. Серед найбільш відомих – «Подаруй книгу бібліотеці», «Книгу в рідну домівку», «Вернемо книгу до життя», буккросинг та інші. Ось чому, отримавши листа від начальника військової частини А 3130 із проханням допомогти у формуванні бібліотечного фонду для військовослужбовців, Науковою бібліотекою НУК було оголошено благодійну акцію «Бібліотека українського воїна». Ця робота проводилася в тісній координації з Гіржевою О. Л., керівником Центру молодіжної політики та соціально-культурної роботи НУК, і Студентським парламентом. В рамках акції було зібрано та передано до військової частини понад 350 примірників художньої, науково-популярної, навчальної та технічної літератури з кораблебудування. Слід відзначити, що передачу книг символічно було приурочено до Дня захисника України. Колектив бібліотеки щиро вдячний всім небайдужим, хто відгукнувся на заклик акції. Особливу подяку висловлюємо найактивнішим її учасникам: Горбову В. М., к. т. н., професору, завідуючому кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК; Наливайко В. С., к. т. н., доценту, професору НУК, викладачу кафедри двигунів внутрішнього згоряння Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК; працівникам кафедр навчально-наукового Інституту автоматики і електротехніки; коменданту та працівникам охорони Гуманітарного факультету, а також співробітникам Наукової бібліотеки НУК: Ярмушевич О. В., Костюк Г. В., Корольовій Т.Д., Кузнєцовій І. В., Карташовій К. І., Глушко Г. Г., Олейниченко В. М. Сподіваємось, що зібрана література стане корисною для організації повноцінного відпочинку, підвищення освітнього рівня та підтримки бойового духу наших воїнів.

Кафтан О.І., провідний методист відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи НБ НУК

Фоторепортаж

14 жовтня – День захисника України

14 жовтня українська спільнота відзначає День захисника України. Це свято є новим для нашої країни, оскільки започатковане лише в 2014 році, згідно з указом Президента України Петра Порошенка: «З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. постановляю: установити в Україні свято – День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня». Такий крок є ще одним засвідченням уваги і шанобливого ставлення держави до людей, які не шкодуючи себе, відстоюють територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. У цей день колектив Наукової бібліотеки НУК приєднується до привітань на адресу всіх захисників нашої Вітчизни! Бажаємо Вам благополуччя і сил, здоров’я і щастя! Мирного неба над головою та миру Вашим серцям! Зі святом Вас, дорогі наші захисники! Зазначимо, що 14 жовтня в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва, за цим святом закріпилася ще й друга назва – Козацька Покрова, а у свідомості народу воно стало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, доблесть, мужність і лицарство. Саме тому, у 1999 році тодішнім Президентом України Леонідом Кучмою 14 жовтня було засновано як День українського козацтва. Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво – звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг. Наукова бібліотека НУК долучилась до святкування презентацією книжкових виставок у відділах обслуговування користувачів. Вашій увазі пропонуємо книжково-ілюстративну виставку «Україна – духовна козацька держава», що експонується у відділі обслуговування користувачів НБ навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки. До 420-річчя від дня народження Б. Хмельницького (1595-1657 pp.), підготовлено такі виставки: «Шляхами мужності і слави» (читальний зал Головного корпусу НБ НУК) та «Гетьман. Дипломат. Державний діяч» (абонемент молодших курсів Машинобудівного навчально-наукового інституту, Навчально-наукового інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук). Матеріали експозицій допоможуть Вам ще раз перегорнути славні сторінки козацьких баталій, ознайомитись з життям та побутом славних лицарів. Наукова бібліотека як завжди чекає своїх читачів. Ми раді бачити Вас у наших залах.

Кафтан О.І., провідний методист відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи НБ НУК

Історично-інформаційна година «Його ім’я в літописі Миколаєва»

8 жовтня працівники відділу наукової, іноземної літератури та періодичних видань НБ НУК провели для студентів першого та другого курсів, що навчаються за спеціальністю “правознавство” історично-інформаційну годину “Його ім’я в літописі Миколаєва”, присвячену 240-річчю від дня народження адмірала О.С.Грейга, військового губернатора м. Миколаєва. Із слайд-презентації “О.С.Грейг : адмірал, особистість, людина”, представленою провідним бібліотекарем Л.М. Денисюк, присутні дізнались про діяльність та заслуги адмірала на посаді військового губернатора м. Миколаєва. Жваву зацікавленість присутніх викликала розповідь наукового співробітника Музею суднобудування та флоту О.Ю. Оловянникової, що супроводжувалась слайд-лекцією “Вписать гражданином города навечно”. Присутні дізнались про маловідомі факти біографії О.С.Грейга, його особисте життя, плідну роботу у галузі суднобудування, наукову діяльність, дбайливе ставлення до благоустрою міста, а також про історію пам’ятника адміралу. До уваги студентів також була запропонована книжково-ілюстративна експозиція “Легендарні імена:адмірал О. С.Грейг”, до якої увійшли фоторепродукції, колекція рідкісних видань 18-19 ст. у т.ч. “Морські збірники”. На завершенні зустрічі провідний бібліотекар Електронного читального залу С.В. Борщевська презентувала віртуальну виставку книжкових видань “Олексій Самуїловіч Грейг: адмірал, флотоводець, кораблебудівник”, що розкривають різнобічну діяльність адмірала та його багатогранну особистість.

Домашева І.Л., завідуюча відділом наукової, іноземної літератури та періодичних видань НБ НУК

Фоторепортаж

Година цікавих повідомлень

7 жовтня в Електронному читальному залі Наукової бібліотеки НУК студенти групи 1511 прослухали лекцію-презентацію з «Основ інформаційної культури», яку прочитала бібліотекар І категорії Є. С. Диндиренко. Далі співробітники бібліотеки підготували для студентів годину цікавих повідомлень, що розпочалась відеоекскурсією «Прогулянки по Миколаєву». Співробітники Наукової бібліотеки НУК М. О. Боклаг та А. А. Лукашина зацікавили всіх віртуальним квестом «Цікаві та магічні місця Миколаєва». Серед учасників відбулася жвава дискусія на тему: необхідно знати історію рідного краю чи такі знання в житті не потрібні. Також студенти показали неабияку ерудицію при відгадуванні віртуальної вікторини «Книга – мудрий помічник». Захід пройшов у теплій, дружній атмосфері. Сподіваємося, що для учасників заходу отримана інформація стане поштовхом до більш глибокого вивчення історії Миколаєва.

Борщевська С. В. провідний бібліотекар НБ НУК в ЕЧЗ

Фоторепортаж

Урочисті збори колективу

З нагоди 95 річниці заснування Наукової бібліотеки НУК та Всеукраїнського дня бібліотек в Електронному читальному залі НБ НУК відбулись урочисті збори колективу книгозбірні. На зборах з цими визначними подіями колектив бібліотеки привітали: В.С. Блінцов, проректор з наукової роботи, доктор техн. наук, професор та Т. М. Костирко, директор НБ НУК, кандидат наук з соціальних комунікацій . Під час урочистостей багатьох працівників бібліотеки за сумлінну працю, високий професіоналізм було відзначено почесними грамотами та подяками.

Фоторепортаж

З бібліотекою до вершин успіху

Наукова бібліотека НУК в день Віри, Надії, Любові і матері їх Софії відзначила подвійне свято: 95-річчя заснування та Всеукраїнський день бібліотек. Ці свята вже давно перестали бути тільки професійними, це добра нагода, коли бібліотека разом зі своїми користувачами вкотре наголошує, що бібліотека університету завжди була і є важливою його складовою. Дійсно, Наукова бібліотека НУК сьогодні – це інформаційна база навчального процесу, науково-дослідної роботи вчених та студентів, осередок гуманітарно-просвітницької роботи вишу. Тож, з нагоди святкування у книгозбірні була організована промо – акція “З бібліотекою до вершин успіху”, яка проходила під таким актуальним для сьогодення девізом: «Бібліотек@ – діалог, культура, мир!». Для всіх шанувальників книги співробітники книгозбірні організували експозиції книжково-ілюстративних виставок, серед них: “Скарбниця знань і мудрості людської” (відділ обслуговування в Гуманітарному інституті),”Книга – невтомні крила думки” (абонемент молодших курсів Машинобудівного інституту, Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук), “Скарби нашої бібліотеки: раритетні видання” (відділ наукової, іноземної літератури та періодичних видань), “Майбутнього без книги не існує” (читальний зал Головного корпусу). У холі Інституту автоматики та електротехніки (ІАЕ) співробітниками відділу обслуговування Наукової бібліотеки НУК була організована виставка-презентація “Університет починається з бібліотеки ”. На першому стенді “Забуті сторінки старих книг ” було представлено рідкісні та цінні видання з історії флоту та суднобудування, датовані XVIII-XIX ст. На другому стенді “ІАЕ НУК – 50 років” були представлені підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, наукові статті викладачів та студентів з фонду Наукової бібліотеки. Крім того, на виставці була представлена інформація про інформаційний потенціал, сервісні послуги книгозбірні. Відділ обслуговування НБ в Машинобудівному інституті організував для своїх користувачів усний журнал “Наукова бібліотека НУК: традиції та інновації”. На заході були присутні заступник директора Машинобудівного інституту Б. В. Димо, викладачі та студенти інституту. Завідуюча відділом, Г.Г. Глушко розповіла учасникам заходу про внесок відділу у справу інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів вишу в історичному та сучасному аспектах. Доповненням інформаційної картини заходу була презентація книжково-ілюстративної виставки: “Найкращі сучасні навчальні та наукові видання з фондів бібліотеки”. Електронна презентація “Інформаційно-просвітницька діяльність відділу”, яку підготувала бібліотекар І категорії А. В. Кулагіна, та фотовиставка: “Користувач і бібліотека: фотомиттєвості подій” продемонстрували весь спектр діяльності відділу.

Бєлодєд О.В., завідуюча відділом бібліотечного маркетингу та інноваційно-методичної роботи НБ НУК

Фоторепортаж

Краєзнавча мандрівка “Прогулянки рідним містом”

28 і 29 вересня студенти Машинобудівного інституту (гр. 1261, 1234) стали учасниками літературної краєзнавчої мандрівки “Прогулянки рідним містом”, яку організували співробітники абонементу Кораблебудівного інституту, Факультету економіки моря та Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук НБ НУК. Провідний бібліотекар О. В. Ярмушевич та бібліотекар І категорії Н. О. Махмутова підготували змістовну інформацію про історію м. Миколаєва, відомих діячів, які тут жили, працювали і зробили значний особистий вклад в розбудову міста. Цікавою для глядачів стала розповідь про загадкові та містичні місця нашого міста. У ході зустрічі присутні мали можливість переглянути фільми «Улюблене місто» та «Миколаїв вечірній», що розкривають глядачеві красу та неповторність Миколаєва. Пізнавальним був краєзнавчий віртуальний квест «Миколаїв: місто, люди, кораблі». Цей розділ програми дав змогу студентам прийняти безпосередню участь у заході. Студенти активно відповідали на запропоновані питання, показавши цим достатньо високий рівень знань з історії та сьогодення рідного краю. Змістовним доповненням до заходу стала книжково-ілюстративна виставка «Місто над Бугом», на якій була представлена література про рідне місто з фонду бібліотеки, що дало можливість почерпнути більш детальну інформацію з даної теми.

Ярмушевич О. В., провідний бібліотекар НБ НУК

Фоторепортаж

День інформації «Від лінгвістики мови до лінгвістики спілкування»

17 вересня співробітники відділу наукової, іноземної літератури та періодичних видань провели для студентів першого курсу, що навчаються за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» День інформації за темою «Від лінгвістики мови до лінгвістики спілкування». На заході відбулось змістовне відеознайомство першокурсників з фондом навчальної, наукової, довідкової та художньої літератури іноземними мовами.Використання електронних ресурсів надає можливість подати інформацію у динамічній формі, яка краще запам’ятовується студентами. Тому жваву зацікавленість присутніх викликали віртуальні екскурсії: «English Grammar без помилок», «Словники нового покоління», «Мова – людина – комунікація», підготовлені фахівцями відділу. Доповнив інформаційну палітру зустрічі перегляд фільму «Невербальні засоби спілкування».

Домашева І.Л., завідуюча відділом наукової, іноземної літератури та періодичних видань НБ НУК

Фоторепортаж

З любов’ю до рідного міста

День народження рідного міста – свято, яке об’єднує всіх миколаївців та гостей міста корабелів. Кожному з нас є що розповісти про рідне місто, незалежно від того, народились ми тут, чи провели свої найкращі роки. Традиційно в рамках історико-краєзнавчої програми «Історія міста, в якому ми живемо і вчимося» в Науковій бібліотеці НУК відбулась низка різноманітних заходів, присвячених 226 річниці заснування рідного міста. Напередодні свята, для студентів перших курсів, у відділі обслуговування користувачів в Гуманітарному інституті було проведено цикл заходів «Рідний дім залишається в серці, як далеко від нього не йди». Була представлена виставка літератури «Край мій – гордість моя», яка розповіла студентам про визначні та пам’ятні місця Миколаєва. Огляд літератури «Історія рідного краю», проведений бібліотекарем І категорії К.І. Карташовою, зацікавив всіх небайдужих до минулого своєї маленької батьківщини. Перегляд книг «Літературний Миколаїв» розкрив цікавий світ поетичного слова. Присутні познайомилися з творчістю миколаївських поетів, які на своїх сторінках передали любов, ніжність, повагу до нашого рідного міста. Також, бібліотекар І категорії абонементу молодших курсів МІ, ІКІТН Л. Б. Афанасьєва підготувала для студентів-першокурсників презентацію книжково-ілюстративної виставки «Миколаїв – місто корабелів». За допомогою представлених видань вона познайомила майбутніх корабелів зі славетною історією краю, видатними особистостями, які внесли вагомий внесок у його розвиток. 15 вересня співробітники Електронного читального залу організували для першокурсників краєзнавчий віртуальний квест «Миколаїв: люди, кораблі, легенди». Квест – це можливість стати героєм справжньої пригоди, зануритися у світ загадок і таємниць. Інтелектуальна гра почалася з мозкового штурму, присвяченого пам’яткам і видатним людям Миколаєва. Великий інтерес викликало розгадування ребусів і питання сіті-квесту, в яких була можливість проявити і розвинути свою ерудицію. Студенти успішно впоралися з усіма завданнями, і винагородою за це стала гумористична відеоподорож по Миколаєву. Тож, учасники заходів дізнались чимало цікавих фактів про рідне місто, переглянули рідкісні відеоматеріали та фотографії, що сприяє вихованню любові та поваги до його історії, культури та літературної спадщини.

Фоторепортаж

Презентація книги В. В. Мацкевича «Флотські байки – 3: друзі по міцному корпусу»

27 травня в читальному залі Головного корпусу Наукової бібліотеки відбулася презентація книги «Флотські байки – 3: друзі по міцному корпусу» В. В. Мацкевича, капітана 2-го рангу, головного метролога НУК. Це видання – продовження серії книг «Флотські байки», які розповідають про життя підводників. На кожному бойовому кораблі є корабельний Вася Тьоркін зі своїми оповідями про людей, пов’язаних з морем. В. В. Мацкевич, будучи носієм пам’яті підводників 50-х – 60-х років, взяв на себе відповідальність закарбувати на письмі на згадку нащадкам відомі йому історії. Так з’явилися «Флотські байки». Третя, презентована книга серії, містить не лише спогади відставних підводників, а й вірші однокурсника Е. Антошина та розповіді товариша по службі, письменника-публіциста В. Кулінченка. Зустріч почалася зі зворушливої пісні про підводників, на фоні якої було показано життєвий шлях В. В. Мацкевича. Далі виступила завідуюча відділом обслуговування Захаренко А. М., яка коротко ознайомила присутніх з його біографією та розповіла про цікаві життєві події. Присутні дізналися від автора про історію створення книг та прослухали у його виконанні вірші Е. Антошина. Виступ доповнювався слайдами, які підготували бібліотекарі Кожухар Л. Л. та Лукашина А. А. У заключній частині заходу були виконані пісні поетом-бардом В. І. Панченко, який працює з багатьма творчими колективами міста Миколаєва. Заступник директора Наукової бібліотеки НУК Т. С. Мігунова щиро подякувала гостям і вручила квіти автору. До уваги учасників презентації була запропонована виставка книг та періодичних видань «С времён курсантских до седых волос», на якій представлено літературне та публіцистичне надбання письменника-мариніста. Присутніх вразила багатогранність таланту В. В. Мацкевича. Гостями презентації стали: студенти, співробітники НУК, завідуючий кафедри економіки та організації виробництва Гурченков Олександр Петрович, друзі-ветерани по військовій службі. Усі присутні залишились задоволені презентацією та висловили сподівання щодо нових зустрічей у стінах бібліотеки.

Кожухар Л. Л.,бібліотекар І категорії читального залу НБ НУК

Фоторепортаж

Книга в подарунок бібліотеці

Бібліотеки завжди відігравали величезну роль в житті людей. І сьогодні, в умовах стрімкого збільшення потоків інформації та знань, роль бібліотек продовжує залишатися незмінною. Адже саме тут завжди готові прийти на допомогу, якщо виникло питання у підкоренні, пізнанні чогось нового, незвіданого. Навчання ж у вищому навчальному закладі взагалі неможливо уявити без книжки: підручника, наукових та довідкових видань, творів художньої літератури. Економічні та фінансові негаразди сьогодення, нажаль, негативно позначаються на комплектуванні фонду книгозбірні університету. Саме тому неоціненними в його поповненні є книги, подаровані викладачами, студентами, співробітниками вишу, авторами та видавцями. Слід відзначити, що за останній рік Наукова бібліотека НУК їх отримала понад тисячу. 27 травня до Наукової бібліотеки завітав О. П. Гурченков, професор, кандидат економічних наук, завідуючий кафедрою економіки та організації виробництва, який передав до фонду книгозбірні 8 примірників книги “Як підняти українську економіку”, автором якої є відомий український економіст, політолог, громадський діяч, голова “Комітету економістів України” А. Я. Новак. У своїй праці автор пропонує читачеві розглянути цілісну модель формування конкурентноздатної та ефективної української економічної системи в сучасних умовах світових економічних відносин – Трифункціональну Економічну Модель України. Монографія розрахована на фахових економістів, студентів, які вивчають економічні спеціальності, журналістів економічних видань та читачів, які цікавляться економічною проблематикою. Книги завжди потрібні людині і сьогодні, і в майбутньому, тому Наукова бібліотека НУК щиро вдячна всім, хто піклується про поповнення її фондів.

Кафтан О.І., провідний методист відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи НБ НУК

Фоторепортаж

Пам’ятаємо. Перемагаємо.

12 травня в читальному залі відділу обслуговування користувачів Наукової бібліотеки НУК в Гуманітарному інституті за ініціативи А.В. Ткаченко, викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, відбулося засідання літературно-музичної вітальні, присвячене Дню пам’яті за загиблими у Другій світовій війні. 70 років відділяють нас від тих травневих днів, коли відлунали останні залпи найстрашнішої, найкровопролитнішої в історії людства війни. Пам’ять про війну, її сувора правда залишиться з нами як приклад мужності, патріотизму, важкої ратної праці й вічної скорботи за тими, хто поклав на вівтар Перемоги найдорожче – життя. На зустрічі студентами були прочитані вірші не лише відомих авторів, а і власні твори, звучали улюблені пісні того часу. Наприкінці свята директор Гуманітарного інституту О.В. Бобіна розповів про сучасний погляд на історичні події того часу, подякував всім за щирість почуттів та участь у заході.

Кузнецова І.В., зав. відділом обслуговування НБ в ГІ.

Фоторепортаж

Година пам’яті «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні»

7 травня у читальному залі відділу обслуговування користувачів Наукової бібліотеки НУК в Машинобудівному інституті для студентів, викладачів та співробітників була організована година пам’яті «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні», присвячена 70-річчю Перемоги у Другій світовій війні. Співробітники Наукової бібліотеки НУК ознайомили учасників заходу з літературою, представленою на книжково-ілюстративній виставці «А пам’ять священна…» та тематичному перегляді «Миколаївський кораблебудівний інститут у роки Другої світової війни та післявоєнного відновлення». Основу перегляду складають науково-популярні видання науковців Національного університету кораблебудування: доктора технічних наук, професора Б. А. Бугаєнка та кандидата технічних наук, доцента А. Ф. Галя. У виданнях висвітлено сторінки історії інституту періоду евакуації, відбудови та подальшого відновлення; книги та монографії дослідників історії Миколаївщини: В. П. Шкварця, М. М. Шитюка, Є. Г. Горбурова та К. Є. Горбурова – з фондів НБ НУК. Під час заходу прозвучали прізвища викладачів-учасників Другої світової війни (професорів Г. А. Артьомова, В. П. Суслова, доцента П. А. Мещанінова та інших), подано перелік їх наукових робіт, навчальних та методичних посібників, продемонстровано ілюстрації та фотографії будови інституту довоєнного, воєнного часу та періоду післявоєнного відновлення. Доповненням до експозиції послужили видання, на сторінках яких зібрано інформацію про сучасні танкові двигуни, довоєнне та повоєнне танкобудування. Особливу зацікавленість присутніх викликав виступ кандидата технічних наук, доцента, професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння – В. С. Наливайка за темою: «Із історії створення танка Т-34 та про головного інженера заводу Марті – А. О. Фірсова». В. С. Наливайко представив інформацію про невідомі та маловідомі факти та події з життя А. О. Фірсова і ознайомив з його діяльністю як головного інженера заводу Марті, підкресливши його роль у створенні танка Т-34. Виступ професора пройшов у форматі діалогу з студентами.

Глушко Г. Г., завідуюча відділом обслуговування НБ НУК в МІ.

Фоторепортаж

В книжковій пам’яті – миттєвості війни

В історії нашого народу є події і дати, значення яких неможливо забути. Найшанованіше серед них – свято Перемоги. Друга світова війна пройшла через кожне серце, стала часткою всенародної та сімейної пам’яті. І хоча час невпинно віддаляє травень 1945 року, ми ніколи не забуваємо героїзм і мужність тих людей, що на своїх плечах винесли смертельний тягар війни, події військового часу живі у спогадах ветеранів, відображені на сторінках книг. Подякувати ветеранам – живим і померлим – за їх подвиг у День Перемоги – найменше, що ми можемо зробити. До 70-ої річниці Перемоги у Другій світовій війні було приурочено святковий концерт «Живим – уклін, загиблим – слава!», який відбувся 6 травня у приміщенні відділу обслуговування користувачів в Гуманітарному інституті Наукової бібліотеки НУК. На заході лунали щирі слова привітання та подяки шановним ветеранам та учасникам бойових дій, які раніше працювали в Університеті. З нагоди цієї знаменної дати співробітниками відділу організовано виставки книг, фотографій, документів «У граніті, в бронзі, у серцях» та «Шана за подвиг, вдячність за мир», на яких представлено хроніку подій найстрашнішої в ХХ столітті війни, висвітлено подвиг визволителів рідного краю. Література, представлена на експозиціях, допоможе більше дізнатися про боротьбу нашого народу проти фашизму та вшанувати пам’ять наших дідів та прадідів. Запрошуємо до перегляду всіх, хто бажає долучитися до пам’яті воєнних років.

Кафтан О.І., провідний методист відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи НБ НУК

Фоторепортаж

Зустріч з психологом “Твої головні взаємовідносини”

29 квітня в читальному залі відділу обслуговування Наукової бібліотеки в Головному корпусі відбулася зустріч з викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Гуманітарного інституту, психологом І. В. Коростильовою. Сертифікований RPT та сертифікований NLP терапевт провела семінар за темою “Твої головні взаємовідносини”. Ця тема зацікавила багатьох студентів, викладачів, співробітників університету. На заході також були присутні: директор Гуманітарного інституту, завідуючий кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент О. В. Бобіна, директор Наукової бібліотеки Т. М. Костирко. Розпочала зустріч завідуюча відділом обслуговування А. М. Захаренко, яка ознайомила студентів з книжковою виставкою “Майстри психології”. Зокрема, вона підкреслила, що кожна з представлених книг містить у собі цікавий та унікальний матеріал, оволодівши яким, ми зробимо крок назустріч власному “я”, навчимося більше розуміти та співчувати одне одному. Антоніна Миколаївна нагадала студентам, що на сайті бібліотеки, у розділі “Електронні ресурси”, можна переглянути віртуальну виставку за цією ж темою. А далі, зустріч продовжила І. В. Коростильова. Вона яскраво, невимушено, захоплююче викладала свій матеріал. Психолог вміло тримала зв’язок з аудиторією, задавала питання, студенти відповідали, часто жартувала. Було просто та цікаво. Помітно було, що тема дійсно всіх зацікавила. Виступ доповнювався слайдами, роликами з кінофільмів, які підготували співробітники бібліотеки Л. Л. Кожухар та А. А. Лукашина. На завершенні зустрічі психолог провела сеанс релаксації, що супроводжувався звучанням легкої музики.

Кожухар Л. Л., бібліотекар І категорії читального залу НБ НУК

Фоторепортаж

Історична мандрівка «З книгою через століття»

24 квітня у читальному залі відділу обслуговування користувачів в Гуманітарному інституті Наукової бібліотеки НУК до Всесвітнього дня книги та авторського права була проведена історична мандрівка «З книгою через століття». Ще зі школи ми пам’ятаємо, що книга – це джерело знань, найкращий подарунок, міст, що з’єднує різні цивілізації у часі і просторі. Книга ніколи «не помре», вона лише змінює свою форму, перетворюючись на електронну або аудіоверсію. «Подякою» книзі за її вагомий внесок у життя людей було заснування «Всесвітнього дня книги та авторського права». Генеральна конференція ЮНЕСКО, яка проходила в Парижі у 1995 році, вирішила віддати в цей день данину уваги і шани книжкам і авторам, закликаючи молодь знаходити задоволення у читанні, поважати безцінний вклад тих, хто своєю творчістю сприяє соціальному і культурному розвитку. Символічно день (23 квітня) був обраний завдяки традиції святкування Дня книги у Каталонії, де прийнято дарувати в день Святого Георгія троянду за кожну куплену книжку. Це також день вшанування пам’яті Сервантеса, Шекспіра та інших відомих письменників. Родзинкою заходу був виступ І. Г. Марцінковського, голови правління Миколаївського обласного об’єднання «Просвіта», доцента Гуманітарного інституту НУК, який презентував книги ХVІІІ століття зі своєї особистої колекції ( «Октоих, си єсть Осмогласник єллински же параклитіки творенїє… Іоанна Дамаскина…». – Почаїв: Друкарня Свято-Успенської Почаївської Лаври, 1774 р. та «Тріодіон си есть тріпіснец…» [Тріодь пісна]. – Почаїв: Друкарня Свято-Успенської Почаївської Лаври, 1767 р.). Представлена на заході книжкова виставка «Книга як витвір мистецтва» ознайомила читачів з історією виникнення світової та української книги, раритетними виданнями Наукової бібліотеки. Захід було доповнено повідомленнями студентів-дизайнерів: Лебедєвої Н., Стригуль В., Дорошиної В., Засядьвовк Є. про сучасні види графічного мистецтва та пізнавальними відеороликами за темою.

Кузнецова І.В., завідуюча відділом обслуговування НБ НУК в Гуманітарному інституті

Фоторепортаж

День довкілля «Енергетика та навколишнє середовище»

22 квітня у відділі обслуговування Наукової бібліотеки в Машинобудівному інституті відбувся День довкілля за темою: «Енергетика та навколишнє середовище». Захід було організовано для студентів четвертого курсу (гр. 4211, 4212), які навчаються за спеціальностями кафедри ССЕУ та співробітників інституту. У заході взяли участь науковці кафедри ССЕУ – завідуючий кафедрою ССЕУ, професор В. М. Горбов та кандидат технічних наук, доцент кафедри ССЕУ В. С. Мітєнкова. Виступ професора В. М. Горбова за темою «Захист навколишнього середовища при експлуатації енергетичних установок суден» було представлено у супроводі відеопрезентації «Альтернативные топлива в судовой энергетике», її автор, кандидат технічних наук, доцент В. С. Мітєнкова. У цікавій, доступній формі вчені кафедри ознайомили студентів з новими темами сучасних досліджень з питань забруднення Світового океану, організаційно-правових основ щодо запобігання забруднень із суден, способів отримання альтернативних палив, які в перспективі можуть використовуватися для транспорту та в стаціонарній енергетиці. Доповнили інформаційну картину заходу презентації:
  • «Суднова енергетика та Світовий океан» (Глушко Г. Г., завідуюча відділом обслуговування НБ НУК);
  • «Екологія та охорона природи» (Кулагіна А. В., бібліотекар І категорії).
  На них було представлено наукові видання вчених університету, підручники та навчальні посібники викладачів інституту з фонду відділу обслуговування користувачів Наукової бібліотеки в МІ.Також, до уваги присутніх було запропоновано бібліографічний огляд видань за темою «Правові аспекти морського середовища» та експозиція книжково-ілюстративної виставки: «Людина. Природа. Суспільство» Проведення комплексного заходу, при тісній творчій взаємодії “кафедра – бібліотека”, служить єдиній меті – донести до студентів унікальний масив інформації з питань енергетики та навколишнього середовища.

Глушко Г. Г., завідуюча відділом обслуговування НБ НУК в Машинобудівному інституті

Фоторепортаж

Екологічна година “Шляхи розвитку енергетики в Україні”

14 квітня відділ обслуговування користувачів Наукової бібліотеки НУК в Інституті автоматики та електротехніки провів екологічну годину “Шляхи розвитку енергетики в Україні”, присвячену Дню довкілля. У заході прийняв участь декан Факультету морських інфраструктур, доктор технічних наук Ю.М.Харитонов. Він познайомив студентів зі станом розвитку енергетики в Україні та на Миколаївщині. 2015 рік – Міжнародний рік світла та світлових технологій. Про це детально розповіла Бурятинська О. І., бібліотекар Центру екологічної інформації та культури, який діє на базі бібліотеки-філії № 2 ЦБС для дорослих м. Миколаєва. Також, до уваги учасників заходу співробітники відділу представили книжково-ілюстративну виставку “Екологія. Природа. Людина” та тематичний перегляд періодичних видань “Природоохоронні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в Україні”.

Олейниченко В.М., завідуюча відділом обслуговування НБ в Інституті автоматики та електротехніки

Фоторепортаж

Літературна година «Масова культура і творчість А. Хейлі»

6 квітня у відділі обслуговування Наукової бібліотеки в Гуманітарному інституті було проведено літературну годину «Масова культура і творчість А. Хейлі», присвячену 95-річчю з дня народження письменника. Відкрила захід кандидат філологічних наук О.М. Данильчук презентацією свого навчального посібника «Проблеми масової культури і творчість Артура Хейлі», в якому достатньо повно висвітлюється творчість прозаїка. Виступ був пронизаний прагненням стимулювати інтерес студентської молоді до літератури США, викликати бажання подальшого, більш глибокого її вивчення. В обговоренні проблеми прийняли участь студенти групи 2521 Гуманітарного інституту: Бормотова В., Брезгунова К., Гальченко К., Рахмангулова А., Сидоренко М., які проаналізували успіх творчості письменника. Яскравим наочним доповненням стала книжково-ілюстративна виставка “Людина. Доля. Творчість”, на якій були представлені твори письменника з фонду відділу. Підводячи підсумки заходу, було наголошено, що романи Артура Хейлі залишаться улюбленими творами для шанувальників прози.

Карташова К.І., бібліотекар І категорії відділу обслуговування НБ в ГІ

Фоторепортаж

День інформації «Новітні інформаційні технології в газотурбобудуванні»

20 березня співробітники відділу обслуговування Наукової бібліотеки в Машинобудівному інституті провели для майбутніх магістрів та спеціалістів, що навчаються за спеціальностями кафедри турбін, День інформації за темою: «Новітні інформаційні технології в газотурбобудуванні». Увазі учасників заходу було представлено огляд наукових видань вчених кафедри турбін та презентовано книжково-ілюстровану виставку «Науково-дослідна діяльність кафедри турбін». Основу експозиції склали наукові видання: «Інновації в суднобудуванні», «Вісник Національного університету кораблебудування», «Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування» останніх років видання та монографії вчених кафедри. Зокрема, студенти були ознайомлені з науковими публікаціями Сербіна С.І., доктора технічних наук, професора та Мостіпаненко Г.Б., кандидата технічних наук, доцента; закордонними виданнями, що входять до наукометричної бази Scopus. Безперечно, матеріал став корисною інформацією для майбутніх спеціалістів у галузі турбобудування та викликав підвищений інтерес магістрів до наукової діяльності.

Глушко Г. Г., завідуюча відділу обслуговування НБ НУК в МІ

Фоторепортаж

«Великі особистості України. Михайло Вербицький»

У березні 2015 року Україна відзначає відразу два ювілеї: 4 березня виповнилося 200 років від дня народження Михайла Вербицького – українського священика, композитора, диригента, громадського діяча, автора музики до Державного Гімну, а 10 березня виповнилося 150 років з дня його першого публічного виконання, У зв’язку з цими значущими для нашого народу датами, 16 березня в Електронному читальному залі НБ НУК пройшла мультимедійна година «Великі особистості України. Михайло Вербицький». На захід були запрошені студенти-правознавці другого і третього курсів з Туркменістану та студенти Гуманітарного та Машинобудівного інститутів. Під час заходу вони дізналися багато цікавих фактів про життя і багатогранну творчость Михайла Вербицького, прослухали Гімн України на 14 національних мовах народів, що населяють Україну, а також у виконанні відомих українських виконавців: Руслани та гурту «Океан Ельзи». Співробітник ЕЧЗ С. В. Борщевська представила книги з фонду НБ НУК, що розповідають про національні символи України. Також було презентовано інформаційно-бібліографічний матеріал про символіку України, авторів Гімну з зазначенням веб-ресурсів та переліком періодичних видань. Великий інтерес у студентів викликали переглянуті документальні фільми «Михайло Вербицький – автор музики, відомої всьому світу» і «Українські державники – Михайло Вербицький».

Т.Д. Корольова, завідуюча ЕЧЗ НБ НУК

«Життя в науці»

4 березня співробітники абонементу молодших курсів Машинобудівного інституту, Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук організували для студентів та викладачів кафедри зварювання вечір-портрет «Життя в науці», присвячений 145-річчю від дня народження Є.О.Патона, видатного українського вченого в галузі зварювальних процесів і мостобудування. Відкрила захід завідуюча сектором відділу обслуговування НБ НУК Костюк Г.В. З цікавою і змістовною інформацією про видатного вченого та його сина – Б.Є. Патона виступив Квасницький В.Ф., завідуючий кафедрою зварювального виробництва, професор, доктор технічних наук, заслужений працівник освіти України. В’ячеслав Федорович наголосив на тому, що ці особистості є прикладом професіоналізму та відданості обраній справі для майбутніх інженерів. Також, до уваги присутніх було представлено документальний фільм «Е. Патон. Путь к мечте». Завершився захід оглядом видань, представлених на книжково-ілюстративній виставці «Авторитет імені».

Костюк Г.В., завідуюча сектором відділу обслуговування НБ НУК.

Фоторепортаж

Науково-практичний семінар “Складові ефективності наукових досліджень”.

29 січня 2015 року на базі Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбувся науково-практичний семінар “Складові ефективності наукових досліджень “. Така тема семінару обрана не випадково. На сучасному етапі розвитку функціональність Наукової бібліотеки НУК вийшла далеко за межі збереження інформації та надання доступу до неї. Книгозбірня вишу стала центром соціально-інформаційних комунікацій, значно зросла роль в інтеграції наукової діяльності університету у світовий інформаційний простір. Одним з пріоритетних напрямків її діяльності стало вивчення публікаційної активності вчених університету за допомогою наукометричних та бібліометричних методів. Досвід такої роботи неодноразово висвітлювали директор НБ НУК Т. М. Костирко та заступник директора з питань автоматизації НБ НУК І. В. Бондар на Всеукраїнських науково-практичних конференціях, міжвузівських заходах системи підвищення кваліфікації. Науково-практичний семінар було проведено для викладачів факультету менеджменту і бізнесу Відокремленого підрозділу “Миколаївської філії Національного університету культури і мистецтв” з метою ознайомлення їх з найбільш відомими міжнародними та національними наукометричними Базами даних, методами оцінки наукової діяльності. З доповідями виступили: Т. М. Костирко – “Міжнародні електронні ресурси на допомогу автору”, І. В. Бондар – “Як написати статтю для міжнародного видання. Ключові моменти”. Виступ С. Ю. Гординець, завідуючої інформаційно-бібліографічним відділом, було присвячено висвітленню практичного досвіду роботи зі створення інституційного репозитарію НУК як засобу популяризації наукових публікацій університетської спільноти. На завершенні заходу учасники семінару мали нагоду поспілкуватись, обмінятися думками з приводу розглянутого матеріалу. Відбулась жвава професійна дискусія з чисельними запитаннями та відповідями.

Фоторепортаж