Корпоративні каталоги та обмін даними між членами корпорацій

Актуальним завданням для бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО) міста є інтеграція інформаційних ресурсів та координація їх діяльності для успішного задоволення інформаційних потреб користувачів. У 2004 році на базі Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова була створена Корпорація бібліотек ЗВО, що входять до складу Методичного об’єднання м. Миколаєва. Наукова бібліотека НУК ім. адм. Макарова стала центром методичної та технічної підтримки даного проекту. Корпоративна діяльність здійснюється в рамках єдиного програмного забезпечення, яке підтримує стандартні бібліографічні формати, а саме: АІБС «УФД/Бібліотека». Головна мета даного проекту – створення єдиної інформаційної бази аналітичного опису статей з періодичних видань, раціональне використання внутрішніх ресурсів бібліотек-учасниць, підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування та розширення інформаційних можливостей для користувачів. Корпоративним продуктом бібліотек є корпоративний каталог періодичних видань.

До складу корпорації бібліотек ЗВО, що входять до складу Методичного об’єднання м. Миколаєва входять 5 бібліотек провідних ЗВО міста: