• Для того, щоб ознайомитись з рейтингом наукових журналів у наукометричній базі Scopus (SCImago Journal & Country Rank), необхідно перейти за посиланням та обрати розділ Journal Rankings. У полях, що з’явилися, обрати потрібні категорії та натиснути Apply.
  • Для того, щоб ознайомитись з рейтингом наукових журналів у наукометричній базі Clarivate Analytics (Web of Science), необхідно перейти за посиланням, обрати категорію, яка цікавить та натиснути View journal list.
  • Для того, щоб ознайомитись з рейтингом наукових журналів у наукометричній базі Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), необхідно перейти за посиланням, у полях, що з’явилися, обрати потрібні категорії та натиснути “Поиск”.