2024 рік

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 2024 рік

Новий корпус (пр. Центральний, 3)
Відділ обслуговування бібліотеки у
Навчально-науковому інституті автоматики та електротехніки (ауд.109)
Газети
Голос України
Урядовий кур’єр

Журнали
Автоматичне зварювання
Безпека інформації
Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
Бізнес і безпека
Вісник Книжкової палати
Економіка України / Economy of Ukraine
Економіка. Фінанси. Право.
Захист інформації
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
Календар знаменних і пам’ятних дат
Кібернетика та системний аналіз
Control systems and computers
Металофізика та новітні технології
Наука і наукознавство
Офіційний вісник України. Зі змінами.
Охорона праці
Охорона праці і пожежна безпека
Проблеми програмування. Problems in Programming
Промислова електроенегретика та електротехніка
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Телекомунікаційні та інформаційні технології
Український метрологічний журнал
Фінанси України
Юридична Україна

Головний корпус ( пр. Героїв України, 9)
Відділ обслуговування бібліотеки у
Навчально-науковому гуманітарному інституті

Журнали
Ландшафт і архітектура

Головний корпус ( пр. Героїв України, 9)
Інші підрозділи НУК

Журнали
Казна України (гол. бух-р)
Радник у сфері державних закупівель (гол. бух-р)

Газети
Все про бухгалтерський облік (гол. бух-р)
Міграція (міжнар. відділ)
Пенсійна газета (проф. ком.)
Праця та зарплата (гол. бух-р)
Профспілкові вісті (проф. ком.)
Юридичний вісник України (каф. теорії права)

Старий корпус (вул. Кузнецька, 5)
Відділ обслуговування бібліотеки у Машинобудівному
навчально-науковому інституті (ауд.56)

Журнали
Енерготехнології та ресурсозбереження

Газети
Південна правда

2023 рік

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 2023 рік

Новий корпус (пр. Центральний, 3)
Відділ обслуговування бібліотеки у
Навчально-науковому інституті автоматики та електротехніки (ауд.109)
Газети
Голос України
Урядовий кур’єр

Журнали
Автоматичне зварювання
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
Вісник Книжкової палати
Економіка України
Економічна теорія (off-line)
Електротехніка і електромеханіка
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
Календар знаменних і пам’ятних дат
Кібернетика та системний аналіз
Ландшафт і архітектура
Наука і наукознавство
Офіційний вісник України (off-line) CD
Охорона праці
Охорона праці і пожежна безпека
Проблеми програмування
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Телекомунікаційні та інформаційні технології
Теорія і методика фізичного виховання і спорту
Український метрологічний журнал
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
Юридичний журнал «Право України»
Головний корпус ( пр. Героїв України, 9)
Відділ обслуговування бібліотеки у
Навчально-науковому гуманітарному інституті

Журнали
Ландшафт і архітектура
Теорія і методика фізичного виховання і спорту
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
Головний корпус ( пр. Героїв України, 9)
Інші підрозділи НУК

Газети
Міграція (Міжнар. відділ)
Пенсійний кур’єр (Проф. ком.)
Профспілкові вісті (Проф. ком.)
Юридичний вісник України (каф. Теорії права)
Журнали
Держзакупівлі (Планово-фін. відділ)
Іноземні мови (каф. Лінгв.)
Казна України (гол. бух-р)
Мовознавство (каф. Лінгв.)
Радник у сфері державних закупівель (гол. бух-р)

Старий корпус (вул. Кузнецька, 5)
Відділ обслуговування бібліотеки у Машинобудівному
навчально-науковому інституті (ауд.56)

Журнали
Енерготехнології та ресурсозбереження

2022 рік

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
НУК ім адм. МАКАРОВА на 2022 р.

Головний корпус, Проспект Героїв України, 9
Наукова бібліотека

Газети
Вестник Прибужья
Вечерний Николаев
Голос України
Здоров’я та фізична культура
Освіта України
Психолог
Рідне Прибужжя
Урядовий кур’єр
Южная правда
Журнали
Автоматичне зварювання
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
Вища освіта України
Вісник Книжкової палати
Екологічний вісник України (1-4)
Економіка і прогнозування
Економіка України
Економічна теорія
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
Інтелектуальна власність в Україні
Календар знаменних і пам’ятних дат
Кібернетика и системний аналіз
Ландшафт і архітектура
Маркетинг в Україні
Морской сборник (1-6)
Наука та наукознавство
Офіційний вісник України (off-line) CD!
Охорона праці
Пожежна та техногенна безпека
Порты Украины плюс (10 міс)
Проблеми програмування
Регіональна економіка
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Судостроение (1-6)
Судоходство
Теорія і методика фізичного виховання і спорту
Український історичний журнал
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
Фінанси України (1-6)
Шкипер
Юридичний журнал «Право України»
Головний корпус, Проспект Героїв України, 9
Інші підрозділи НУК

Газети
Бухгалтерія: Бюджет+ «Зарплата та кадрова справа» (Гол. бух.)
Міграція (Міжнар. відділ)
Пенсійний кур’єр (Проф. ком.)
Профспілкові вісті (Проф. ком.)
Спецвипуск газети «Освіта України» (Вчена Рада)
Юридичний вісник України (каф. Теорії права)
Журнали
Держзакупівлі (Планово-фін. відділ)
Іноземні мови (каф. Лінгв.)
«Кадровик.юа»+ «Кадровик.юа. Спецвипуск» (Відділ кадрів)
Казна України (гол. бух-р)
Мовознавство (каф. Лінгв.)
Радник в сфері державних закупівель (Планово-фін. відділ)
Фінансовий контроль (гол. бух-р)
Відділ обслуговування бібліотеки в Машинобудівному
навчально-науковому інституті (вул. Кузнецька, 5)

Газети
Вечерний Николаев
Моряк Украины
Рідне Прибужжя
Южная правда
Журнали
JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING/ Проблеми машинобудування
Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК) (1-6)
Газотурбинные технологии (1-6)
Енерготехнології та ресурсозбереження
Інтегровані технології та енергозбереження
Теплофізика та теплоенергетика
Відділ обслуговування бібліотеки у Навчально-науковому інституті автоматики і електротехніки (пр. Центральний, 3)
Газети
Вечерний Николаев
Моряк Украины
Рідне Прибужжя
Южная правда
Журнали
Безпека інформації
Бизнес и безопасность
Електронне моделювання
Електротехніка і електромеханіка
Захист інформації
Cybernetics & Computer Engineering// Кибернетика и вычислительная техника
Междунар. науч.-техн. журн. «Проблемы управления и информатики»
Системи керування та комп’ютери/ CONTROL SYSTEMS AND COMPUTERS
Телекомунікаційні та інформаційні технології
Технічна електродинаміка
Український метрологічний журнал

2021 рік

Періодичні видання 2021 рік

Головний корпус
Наукова бібліотека

Газети
Вестник Прибужья
Вечерний Николаев
Голос України
Здоров’я та фізична культура
Рідне Прибужжя
Сучасна Освіта України
Урядовий кур’єр
Южная правда

Журнали
Автоматичне зварювання
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання (1-6)
Вища освіта України
Вісник Книжкової палати
Економіка і прогнозування
Економіка України
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
Інтелектуальна власність в Україні
Календар знаменних і пам’ятних дат
Кібернетика и системний аналіз
Ландшафт і архітектура
Маркетинг в Україні
Металознавство та термічна обробка металів (1-6)
Морской сборник (1-6)
Наука та інновації
Офіційний вісник України (off-line) CD!
Охорона праці
Пожежна та техногенна безпека
Порты Украины плюс (10 міс)
Проблеми програмування
Регіональна економіка
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Судостроение (1-6)
Судоходство
Теорія і методика фізичного виховання і спорту
Український історичний журнал
Фінанси України (1-6)
Шкипер
Юридичний журнал «Право України»

Головний корпус ( пр. Героїв України, 9)
Інші підрозділи НУК

Газети
Бухгалтерія: Бюджет+ «Зарплата та кадрова справа» (Гол. бух.)
Міграція (Міжнар. відділ)
Пенсійний кур’єр (Проф. ком.)
Профспілкові вісті (Проф. ком.)
Світ (Вчена Рада)
Спецвипуск газети «Освіта України» (Вчена Рада)
Юридичний вісник України (каф. Теорії права)

Журнали
Держзакупівлі (Планово-фін. відділ)
Іноземні мови (каф. Лінгв.)
«Кадровик.юа»+ «Кадровик.юа. Спецвипуск» (Відділ кадрів)
Казна України (гол. бух-р)
Мовознавство (каф. Лінгв.)
Фінансовий контроль (гол. бух-р)

Відділ обслуговування бібліотеки в Машинобудівному
навчально-науковому інституті (вул. Кузнецька, 5)

Газети
Вечерний Николаев
Моряк Украины
Рідне Прибужжя
Южная правда

Журнали
Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК) (1-6)
Газотурбинные технологии (1-6)
Двигателестроение (1-6)
Енерготехнології та ресурсозбереження
Інтегровані технології та енергозбереження
Проблеми машинобудування/ JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING
Теплофізика та теплоенергетика

Відділ обслуговування бібліотеки у Навчально-науковому інституті автоматики і електротехніки (пр. Центральний, 3)

Газети
Вечерний Николаев
Моряк Украины
Рідне Прибужжя
Южная правда

Журнали
Бизнес и безопасность
Електронне моделювання
Електротехніка і електромеханіка
Електротехніка і електромеханіка
Захист інформації
Cybernetics & Computer Engineering// Кибернетика и вычислительная техника
Междунар. науч.-техн. журн. «Проблемы управления и информатики»
Метрологія та прилади
Наука и техника
Технічна електродинаміка
Український метрологічний журнал
Управляющие системы и машины/ CONTROL SYSTEMS AND COMPUTERS
Электрические сети и системы