Пріоритетні напрямки діяльності:

 • робота бібліотек ЗВО з оптимізації та актуалізації бібліотечних фондів;
 • удосконалення сервісів бібліотек для забезпечення якісного та оперативного обслуговування користувачів у режимах онлайн та офлайн;
 • робота бібліотек ЗВО з підвищення публікаційної активності науковців вишів, організації доступу користувачів до електронних наукових баз даних;
 • підвищення рівня інформаційної, цифрової, медійної грамотності та академічної доброчесності в академічному просторі ЗВО;
 • виявлення, вивчення, узагальнення та поширення інноваційного досвіду роботи;
 • підвищення професійної компетентності фахівців бібліотек ЗВО;
 • розвиток професійних контактів та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств.

План засідань Ради методичного об’єднання (МО) на 2024 р.

Протягом 2024 року на засіданнях Ради методичного об’єднання будуть розглядатись наступні питання:

 • затвердження плану роботи бібліотек МО на 2024 рік;
 • використання системи Similarity для перевірки текстових робіт на плагіат компанії Turnitin;
 • про новий показник у Звіті МОН щодо наборів FAIR-даних, що мають DOI;
 • робота бібліотек ЗВО з питань якісної інформаційної підтримки освіти та досліджень;
 • робота бібліотек ЗВО з удосконалення дистанційного інформаційного сервісу;
 • участь бібліотек – членів методичного об’єднання у науково-практичному семінарі «Бібліотека ЗВО в реаліях сьогодення: нові вимоги, нові можливості, нові виклики»;
 • традиційні та інноваційні форми й методи діяльності в бібліотечному обслуговуванні користувачів ЗВО;
 • проблемні питання у діяльності бібліотеки ЗВО;
 • про підготовку звітно-планової документації.

Протягом року обговорювати поточні питання діяльності бібліотек ЗВО, що входять до МО, висвітлювати інноваційні аспекти роботи.