Миколаївські бібліотеки закладів вищої освіти в період глобальних викликів
МОНІТОРИНГ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях

Міжвузівське дослідження «Модуль компетентностей бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього»


Моніторинг "Бібліотеки ВНЗ м. Миколаєва у віртуальному просторі"

Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню
публікаційної активності науковців університету

Інформаційні потреби наукових працівників вишу на електронні ресурси, що надає НБ НУК, та аналіз активності їх використання.

Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК

Бібліотека вишу і виховання толерантності сучасної молоді:

Бібліотека вишу і виховання толерантності сучасної молоді: професійні аспекти

Стан сформованості толерантності у студентської молоді

Ставлення бібліотечних працівників до інноваційних перетворень у бібліотеці ВНЗ

Презентація 

Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє

Болонський процес. Підсумки соціологічного опитування з питань реформування вищої освіти України.

Бібліотека очима користувача

Імідж бібліотекаря ВНЗ