Звертаємо увагу:

  • Після захисту, дипломні проєкти необхідно передати до відділу наукової, іноземної літератури та періодичних видань Наукової бібліотеки НУК (ауд. 650).

Правила користування фондом дипломних проєктів.

  • Використання фонду дипломних проєктів здійснюється відповідно до “Правил користування Науковою бібліотекою НУК” та даного положення.
  • Дипломні проєкти видаються користувачам тільки через місяць після їх захисту.
  • Право користування фондом мають: викладачі, аспіранти, наукові співробітники, співробітники НУК; студенти, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” і займаються науковою роботою.
  • Користувач має право користуватись фондом дипломних проєктів тільки в читальному залі Наукової бібліотеки НУК.
  • Дипломні проєкти видаються для роботи за таких умов:студентам – при наявності заяви на ім’я завідуючого кафедри, за його підписом та за підписом наукового керівника;викладачам, аспірантам, співробітникам НУК – при наявності службової записки на ім’я ректора та за його підписом.
  • Передача дипломних проєктів на кафедри для постійного користування здійснюється на підставі службової записки на ім’я ректора НУК та за його підписом. Передані дипломні проєкти вилучаються з облікових документів.
  • Користувачу, що працює з дипломним проєктом, категорично забороняється робити фотокопії або ксерокопії.