Академічна доброчесність:досвід роботи бібліотек ЗВО

Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек ЗВО в умовах інноваційних змін

Традиційні та інноваційні підходи до зберігання бібліотечних ресурсів

Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек ВНЗ: сучасний стан та перспективи розвитку

Соціальні мережі: можливості використання в бібліотеці ВНЗ

Бібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек ВНЗ

Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект

Бібліотека ВНЗ у віртуальному просторі

Бібліотека 2.0: сучасний етап розвитку бібліотек

Наукова інформація у відкритому доступі: теоретичні та практичні аспекти

Бібліотека ВНЗ та екологічна освіта студентської молоді

Бібліотека ВНЗ: сучасні тенденції оновлення

Рекламно-іміджева діяльність бібліотек ВНЗ

Інформаційна культура як складова професіоналізму сучасного фахівця