Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті кораблебудування ім. адм.Макарова
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів
Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації
Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”
z
Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, має на меті об’єднати професійну спільноту освітян для обміну досвідом та співпраці задля інституціоналізації принципів академічної доброчесності в системи середньої та вищої освіти України. Місія Проєкту Підсилення спроможностей освітньої системи на засадах і принципах академічної доброчесності та якості освіти в Україні. Візія Системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи. Дізнатись більше: https://academiq.org.ua/pro-proekt/
Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату
Короткі поради: оформлення списків джерел. Цитування та посилання.
Як написати тези до доповіді чи дипломної роботи?