Система підвищення кваліфікації

 

План заходів системи підвищення кваліфікації фахівців на 2017 р.

Для колективу Наукової бібліотеки НУК

 

 • Заняття-практикум

   

  "УДК: зміни у методиці визначення індексу"

IV кв.

 • Професійний тренінг

 

"Електронний документ: приклади сучасного опису"

IV кв.

 • "Школа керівника" за темами:

 

"Система менеджменту якості і роль керівництва в її запровадженні"

ІІ кв.

"Тест локус контроля по Д. Роттеру"

ІV кв.

 • Участь у серії онлайн-семінарів, присвячених роботі з платформою Web of Science та іншими ресурсами.

 

Протягом року

 • Участь у вебінарах, що будуть надані провайдерами інформаційних ресурсів.

 

Протягом року

 • Методичні години (за окремими планом)

 

Протягом року

 • Атестація бібліотечних працівників

 

ІV кв.

Для фахівців бібліотек ВНЗ, що входять до складу МО

 

 • Всеукраїнська науково-практична конференція

 

"Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій"

ІІ кв.

 • Семінар-практикум

 

"Бібліотечно-інформаційні ресурси на допомогу навчальному та науковому процесам"

І кв.

 • "Школа менеджера" за темою:

 

"Технології сучасного бібліотечного менеджменту"

ІII кв.

 • "Школа інноватики"

 

"Продукти Google. Нові можливості використання у практичній діяльності бібліотеки"

ІІI кв.

 • "Профі-клас креативної освіти"

 

"Інноваційна компетентність – запорука професійного зростання фахівця"

ІV кв.

 • "Дні професійного спілкування", в рамках яких здійснювати виїзди до бібліотек м. Миколаєва

 

Протягом року

 • Воркшоп

 

"Академічна доброчесність: як запустити процес змін (з досвіду роботи бібліотек ВНЗ)"

IІI кв.

Для молодих фахівців

 

 • Школа "Бібліотекар XXI століття"

 

участь в роботі Ради молодих бібліотечних лідерів при МОБА

Протягом року

Для всіх категорій бібліотечних працівників

 

 • Методичний моніторинг з питань професійної компетентності бібліотечного фахівця

 

II кв.

 • Прес-огляд фахових видань

 

"Традиційні та інноваційні підходи до зберігання бібліотечних ресурсів"

III кв.

 

З метою розвитку корпоративної співпраці проводити засідання фокус-груп за темами, що стосуються удосконалення роботи зі створення корпоративної мережі.

Протягом року