Послуги

 • користування друкованими та електронними виданнями (читальні зали, абонементи)
 • доступ до інформаційних ресурсів Інтернет
 • доступ до зовнішніх повнотекстових БД в режимі он-лайн
 • доступ до власних електронних ресурсів
 • доступ до інформаційних матеріалів на сайті Наукової бібліотеки
 • бібліографічні покажчики
 • книжкові виставки, перегляди
 • екскурсії, інформаційні огляди, індивідуальне та групове інформування
 • пошук інформації в Інтернет на замовлення
 • бібліотечні консультації
 • замовлення документів через МБА
 • електронна доставка документів
 • система друкованих та електронних каталогів та картотек
 • доступ до електронних каталогів інших бібліотек
 • дайджести
 • аналітичні огляди
 • виконання складних довідок в автоматизованому режимі
 • бібліографічні довідки, в т.ч. для віддалених користувачів
 • співпраця з науково-дослідною частиною НУК
 • співпраця зі Студентським парламентом
 • співпраця з культурно-художнім центром
 • співпраця з музеєм адмірала Макарова
 • масові заходи
 • проведення на базі ЕЧЗ університетських та міських заходів
 • надання ПК для самостійної роботи
 • запис інформації на електронні носії
 • редагування тексту, переклад тексту (рос., укр., анг.)
 • Wi-Fi