Конференції та семінари

«Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій»
(Всеукраїнська науково-практична конференція)

Дата проведення: 27 квітня 2017 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Програма конференції:

 

Матеріали конференції

 

Фоторепортаж

«Бібліотека і книга в контексті часу»
(науково-практичний семінар)

Дата проведення: 9 червня 2016 року
База проведення: Бібліотека Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
Організатори: Бібліотека Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Програма семінару:

 

9 червня на базі бібліотеки Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» (ВП «МФ КНУКіМ») відбувся науково-практичний семінар «Бібліотека і книга в контексті часу», присвячений 45-річчю заснування бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ».

У роботі семінару взяли участь керівники та провідні фахівці бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, що входять до складу Методичного об’єднання; колеги з Миколаївської обласної бібліотеки для дітей; фахівці бібліотек професійно-технічних училищ м. Миколаєва; викладачі кафедри документознавства та інформаційних систем ВП «МФ КНУКіМ».

З вітальним словом до учасників семінару звернулась С.О. Шуляк, декан Факультету менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ», кандидат педагогічних наук, доцент. Вона відзначила особливу місію бібліотек, яка полягає не тільки у накопиченні, збереженні інформації та документів, але й у доведенні інформації до споживачів, забезпеченні доступу до документів усіх видів і на будь-яких носіях. Переорієнтація бібліотек на користувача сприятиме підтримці позитивного іміджу бібліотек. Також, вона побажала фахівцям бібліотек цікавого професійного спілкування, творчості, креативу, нових ідей.

До уваги учасників семінару було представлено виступ Т.М. Борко, кандидата педагогічних наук, завідуючої кафедрою документознавства та інформаційних систем, в якому були висвітлені питання формування професійної компетентності – актуальному завданню підготовки майбутніх бібліотекарів.

Також, у рамках роботи семінару учасники докладніше ознайомились з діяльністю бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ», яка нещодавно відзначила 45-ту річницю свого заснування, зокрема: з історією бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ», новими орієнтирами в роботі, on-line сервісами, що використовуються для створення електронних ресурсів.

Під час семінару колектив бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ» за впровадження в практичну діяльність інноваційних технологій, креативність, високий рівень бібліотечно-інформаційного сервісу та з нагоди 45-річчя заснування було відзначено почесною грамотою та пам’ятним подарунком.

Крім того, увазі учасників семінару були представлені виступи: М. С. Жигалкіної, завідуючої інформаційно-бібліографічним відділом НБ НУК імені адмірала Макарова – «Сучасне уявлення про електронну бібліографію»; І. В. Голенко, завідуючої відділом інформаційних технологій та електронних ресурсів Миколаївської обласної бібліотеки для дітей – «Впровадження та використання нових інформаційних технологій у роботі дитячих бібліотек України»; Д. В. Ткаченко, завідуючої відділом інформаційних технологій бібліотеки МНАУ – «Проблемні аспекти формування інформаційного середовища бібліотеки МНАУ в контексті сучасних потреб науковців». Також, А. В. Скрипник, завідуюча відділом обслуговування НБ МНУ ім. В. О. Сухомлинського, познайомила учасників професійної зустрічі з результатами соціологічного дослідження «Портрет сучасного читача художньої літератури», проведеного на базі МНУ ім. В. О. Сухомлинського тощо.

Семінар пройшов в атмосфері професійного спілкування, що сприяло обміну досвідом роботи, зміцненню дружніх зв'язків, подальшій співпраці.

Фоторепортаж

 

«Бібліотека – ВНЗ: грані взаємодії»
(семінар-практикум)

Дата проведення: 29 лютого 2016 року
База проведення: Бібліотека Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Організатори: Бібліотека Чорноморського державного університету імені Петра Могили,
Наукова бібліотека НУК імені адмірала Макарова

Програма семінару:

 

У рамках заходів системи безперервної бібліотечної освіти фахівців Методичного об’єднання бібліотек вишів м. Миколаєва 29 лютого 2016 року на базі бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили відбувся міжвузівський семінар-практикум «Бібліотека – ВНЗ: грані взаємодії».

У роботі семінару взяли участь керівники та провідні фахівці бібліотек ВНЗ м. Миколаєва. У рамках роботи семінару учасники ознайомились з діяльністю бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили, яка нещодавно відзначила 20-у річницю свого заснування. Зокрема, було заслухано і обговорено виступи з питань: ролі і місця бібліотеки у науково-освітньому середовищі ВНЗ, моніторингу книгозабезпечення навчального процесу у виші тощо. Також, учасники мали нагоду познайомитися з колекцією стародруків з фонду бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили.

Професійний обмін досвідом роботи бібліотек вишів м. Миколаєва було продовжено під час засідання круглого столу за темою «Бібліографічна продукція бібліотек ВНЗ та електронна бібліографія: вимоги, розвиток та можливості». Не випадково для обговорення обрано важливий аспект інформаційно-бібліографічної роботи, що розкриває один з провідних напрямків наукової діяльності бібліотек вишів. Адже, створення бібліографічної продукції є відповідальною працею й потребує від фахівців книгозбірень різних компетенцій: комунікативних здібностей, професійної наполегливості, знання термінології та стандартів, а також володіння мовною грамотністю. У рамках круглого столу були обговорені питання зі складання різновидів бібліографічних покажчиків у бібліотеках та розглянуті інноваційні розробки бібліографічної продукції з використанням веб-технологій.

Зокрема, досвід НБ НУК імені адмірала Макарова зі створення бібліографічних покажчиків висвітлила завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом НБ НУК імені адмірала Макарова М.С. Жигалкіна. Виступ завідуючої Електронним читальним залом НБ НУК імені адмірала Макарова Т.Д. Корольової було присвячено створенню вебліографічних видань як інноваційного формату представлення рекомендаційної бібліографії у веб-середовищі. Змістовно та докладно представила бібліографічну продукцію НБ МНУ ім.В.О.Сухомлинського завідуюча сектором наукової інформації інформаційно-бібліографічного відділу В.Д. Вілкул. Презентувала свої бібліографічні видання завідуюча бібліотекою ВП «МФ КНУКіМ» Н.С. Коваль. У рамках заходу експонувалася виставка бібліографічної продукції бібліотек-учасниць круглого столу. Особливо учасників зацікавили представлені зразки персональних, науково-допоміжних, рекомендаційних бібліографічних видань у традиційному та електронному вигляді.

Семінар пройшов в атмосфері професійного обговорення, жвавого спілкування колег, що сприяє обміну досвідом роботи, зміцненню дружніх зв'язків, надає імпульс подальшій взаємодії та співпраці.

 

Фоторепортаж

«Бібліотека – фундамент освіти, берегиня знань, осередок культури»
(науково-практична конференція)

Дата проведення: 19 листопада 2015 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Програма конференції:

 

Матеріали конференції

Фоторепортаж

"Функції бібліотеки ВНЗ в умовах розвитку науковокомунікаційної сфери" (науково-практичний семінар)

Дата проведення:19 листопада 2014 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Программа конференції:

 

Матеріали семінару

Методи бібліометричного аналізу наукових публікацій як інструмент аналізу та управління дослідженнями - Костирко Тамара Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, директор Наукової бібліотеки

 

Роль вузовской библиотеки в продвижении университета в международном рейтинге Webometrics - Бондарь Ирина Васильевна, зам. директора Научной библиотеки НУК

 

Інформаційні потреби наукових працівників вишу на електронні ресурси, що надає НБ НУК, та аналіз активності їх використання.- Бєлодєд О.В., завідуюча відділом бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Наукової бібліотеки НУК

 

Open Access.Бібліотечний аспект- Корольова Т.Д., завідуюча ЕЧЗ НБ НУК

 

Місце бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій - Цокало О. О., заступник директора бібліотеки МНАУ, Ткаченко Д. В., завідуюча відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки МНАУ

 

Бібліотека ЧДУ ім. Петра Могили – сучасний етап розвитку - Петроченко Г.М., директор бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили

 

Фоторепортаж

"Сучасні аспекти діяльності бібліотеки вишу на новому етапі розвитку комунікацій" (науково-практична конференція)

Дата проведення: 24 жовтня 2013 року
База проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова
Організатор: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Программа конференції:

 

Матеріали конференції

НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НУК- Костирко Т.М., директор Наукової бібліотеки НУК ім. адмірала Макарова

 

Мониторинг качества услуг как составляющая формирования информационной среды научной библиотеки - Ткаченко Д. В., завідуюча відділом інформатизації та автоматизації бібліотечних процесів бібліотеки МНАУ

 

БІБЛІОТЕКА ВИШУ І ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ - Бєлодєд О.В., завідуюча відділом бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Наукової бібліотеки НУК

 

Open Access Week – 2013: работа Научной библиотеки НУК с полнотекстовыми научными и учебными информационными ресурсами - Корольова Т.Д., завідуюча ЕЧЗ НБ НУК

 

Мудрість – у взаємопорозумінні (За підсумками дослідження "Стан сформованості толерантності у студентської молоді") -Мігунова Т. С., заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова

 

Фоторепортаж

"Діяльність бібліотеки вишу: традиційні напрямки та сучасні пріоритети в роботі з урахуванням глобалізаційних умов розвитку суспільства" (науково-практична конференція)

Дата проведення:24 жовтня 2012 року
База проведення: Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету
Організатори:бібліотека Миколаївського національного аграрного університету, Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Программа конференції:

 

Інформаційний простір бібліотеки: нові технології, нові можливості - Ткаченко Д. В., завідуюча відділом інформатизації та автоматизації бібліотечних процесів бібліотеки МНАУ

 

Масова робота в бібліотеці: традиції та інновації (з досвіду роботи бібліотеки МНАУ) - Якименко О. В., завідуюча відділом обслуговування бібліотеки МНАУ

Роль персоналу у менеджменті якості вузівської бібліотеки - Могильна О. Л., заступник директора бібліотеки МНУ ім. В. О. Сухомлинського

 

Наукова бібліотека НУК: практичний досвід роботи зі створення нового каналу наукової комунікації - Костирко Т.М., директор Наукової бібліотеки НУК ім. адмірала Макарова

 

Ставлення бібліотечних працівників до інноваційних перетворень у бібліотеці ВНЗ (переглянути презентацію) - Бєлодєд О.В., завідуюча відділом бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Наукової бібліотеки НУК

 

"Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності бібліотеки вишу" (семінар-практикум)

Дата проведення: 24 лютого 2012 року
База проведення: Бібліотека Чорноморського державного університету імені Петра Могили

 

Фоторепортаж

“Стан і перспективи збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів в добу цифрових технологій “ (Науково-практична конференція)

Дата проведення: 16 листопада 2011 року.

База проведення: Бібліотека Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського

Программа конференції:

 

Матеріали конференції

Бібліотека МНУ ім. В. О. Сухомлинського напередодні сторіччя: історичні віхи та здобутки сучасності - Сімоненко Н. Є. директор бібліотеки МНУ ім. В. О. Сухомлинського

 

Збереження надбання людства: Міф чи реальність? - Мігунова Т. С., заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова

 

Збереження фондів: загальні тенденції діяльності (з досвіду роботи бібліотек) - Ларенкова С. В., вчений секретар Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова

 

Проблеми збереження та використання фондів бібліотеки МНУ ім. В. О. Сухомлинського - Могильна О. Л., заст. директора бібліотеки МНУ ім. В. О.Сухомлинського

 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського як засіб популяризації фондів - Скрипнік А. В., зав.від.обслуговування бібліотеки МНУ ім. В. О. Сухомлинського

 

Фоторепортаж

“Бібліотечно-інформаційний комплекс ВНЗ: ресурсний потенціал, соціальні орієнтири у контексті розвитку суспільства знань” (Всеукраїнська науково-практична конференція)

Дата проведення: Дата проведення: 4 листопада 2010.

База проведення:База проведення: Наукова бібліотека НУК ім. адмірала Макарова

Программа конференції:

 

Матеріали конференції

Місце бібліотеки в формуванні корпоративного середовища ВНЗ - Костирко Т.М., директор НБ НУК, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент

 

Наукова бібліотека в інформаційному просторі ВНЗ - Грищенко Т.Б., директор НБ ХНУРЕ

 

Використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету - Бичко О.М., завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом НБ ХмНУ

 

Шляхи підвищення іміджу університетської бібліотеки в сучасних умовах - Мацей О.О., завідуюча науково-методичним відділом НБ ХмНУ

 

Відкритий доступ як сучасна практика наукової комунікації - Корольова Т.Д., завідуюча ЕЧЗ НБ НУК

 

Бібліотека ВНЗ культури: сучасна модель діяльності як соціально-значущого інформаційно-культурного центру - Федулова Н.Ф., бібліотекар I категорії бібліотеки відокремленого підрозділу МФ КНУКіМ

 
Фоторепортаж