Адміністрація

Директор Наукової бібліотеки, кандидат наук з соціальних комунікацій - Костирко Тамара Миколаївна

телефон: (0512)397-362

IP телефон: 70-91-00-428

E-mail :  tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Заступник директора з наукової роботи - Мігунова Тетяна Семенівна

телефон:(0512)397-353

IP телефон: 70-91-00-429

E-mail: tetiana.migunova@nuos.edu.ua

Заступник директора з автоматизації - Бондар Ірина Василівна

телефон: (0512)397-353

IP  телефон: 70-91-00-429

E-mail: iryna.bondar@nuos.edu.ua

Вчений секретар - Ларенкова Світлана Володимирівна

телефон: (0512)397-353

IP телефон:  70-91-00-429

E-mail: svitlana.larenkova@nuos.edu.ua